Андреєв І.А.

 1. Андреєв І.А., Зубрій О.Г., Мікульонок І.О. Застосування матеріалів у хімічному машинобудуванні. Сталі й чавуни: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 148 с.
  (Повний текст, DjVu, 2.2 Mb)
 2. Дослідження роботи сушарки з рециркуляцією частини спрацьованого повітря. Методичні вказівки / Укл. І.А.Андреєв – К.: КПІ, 2008. – 18 с. (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 3. Дослідження тепловіддачі при кипінні та конденсації. Методичні вказівки / Укл. С.В.Сидоренко, І.А.Андреєв – К.: КПІ, 2008. – 19 с.
  (Повний текст, pdf, 0.3 Mb)
 4. Інформатика. Навчальний посібник / Укл.: Л.Г. Воронін, І.А. Андреєв, Л.І. Ружинська, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – 131 с. (Повний текст, DjVu, 1.3 Mb)
 5. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Розрахунок та конструювання типового устаткування” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 20 с.
  (Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 6. Основи надійності та довговічності обладнання хімічних виробництв – К.: Електронне видання, 2013. – 124 c.
  (Повний текст, rar, 1.6 Mb)
 7. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Розрахунок і конструювання елементів папероробних і картоноробних машин – 1”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 71 с.
  (Повний текст, zip, 4.5 Mb)
 8.  Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового устаткування – 1.Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 103 с.
  (Повний текст, zip, 8.1 Mb)
 9.  Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Обладнання лісового комплексу “Розрахунки та конструювання типового устаткування”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 103 с.
  (Повний текст, zip, 6.8 Mb)
 10. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин, опор та стропових пристроїв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 22 с.
  (Повний текст, zip, 1.03 Mb)
 11.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового устаткування – 3. Розрахунок і конструювання опор та стропових пристроїв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 17 с. (Повний текст, zip, 0.86 Mb)
 12.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 6.050503 Машинобудування з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин, опор та стропових пристроїв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. 12 с. (Повний текст, pdf, 0,4Mb)
 13.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.05050315-Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів з дисципліни “Технологія виготовлення, надійність і довговічність устаткування-2. Надійність та довговічність обладнання хімічних виробництв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. 10 с. (Повний текст, pdf, 0,38 Mb)
 14.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 6.050503 Машинобудування з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання-2. Розрахунок і конструювання товстостінних посудин, теплообмінних та колонних апаратів”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. 11 с. (Повний текст, pdf, 0,395 Mb)
 15. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 6.050503 Машинобудування з дисципліни “Розрахунки та конструювання типового устаткування”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. 12 с. (Повний текст, pdf, 0,474 Mb)
 16.  Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Галузеве машинобудування” (Спеціалізація: Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв) з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин, опор та стропових пристроїв”: [Електронний ресурс]: НТУУ „КПІ”; уклад. І. А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. – 105 с. (Повний текст, pdf, 7,85 Mb)
 17.  Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Галузеве машинобудування” з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання-2. Розрахунок і конструювання товстостінних посудин, теплообмінних та колонних апаратів” [Електронний ресурс]: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського”; уклад. І.А.Андреєв – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. – 99 с. (Повний текст, pdf, 10,23 Mb)
 18.  Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” з дисципліни “Технологія виготовлення, надійність і довговічність устаткування-2. Надійність та довговічність обладнання хімічних виробництв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. І.А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. –10 с. (Повний текст, pdf, 0.33 Mb)
 19.  Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності “Галузеве машинобудування” (Спеціалізація: Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв) з дисципліни “Розрахунок і конструювання типового обладнання – 1. Розрахунок і конструювання тонкостінних посудин, опор та стропових пристроїв”: [Електронний ресурс]: НТУУ „КПІ”; уклад. І. А. Андреєв. – Київ: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. – 23 с.
  (Повний текст, pdf, 0.37 Mb) (Повний текст, частина 2, pdf, 0.51 Mb)
 20.  Надійність і довговічність устаткування: практикум з навчальної дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та
  проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. А. Андреєв. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с.
  (Повний текст, pdf, 1.5 Mb)
 21. Роз’ємні міцно-щільні з’єднання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / І. А. Андреєв; КПІ ім. Ігоря
  Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 138 с.
  (Повний текст, pdf, 5.5 Mb)
 22.  Укріплення отворів в посудинах та апаратах [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / І. А. Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)

 23. Розрахунок і конструювання типового обладнання-4. Курсова робота: Вимоги до курсової роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / І. А. Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: … Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 71 с (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)
 24. Конструювання і розрахунок опорних вузлів посудин і апаратів хімічних виробництв [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / І. А. Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 94 с. (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)

 25. Розрахунок та конструювання основних елементів посудин та апаратів: вимоги до розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / Ігор Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 97 с. (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)

 26. Розрахунок колонних апаратів на міцність і стійкість [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / І. А. Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 112 с. (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)

 27. Конструювання і розрахунок кожухотрубних теплообмінників [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ігор Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 140 с. (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)

 28. Розрахунок технологічних трубопроводів [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ігор Андреєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 104 с. (Повний текст, pdf, 6 Mb)
 29. Розрахунок і конструювання обладнання: рекомендації до виконання курсового проєкту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. А. Андреєв. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 78 с. (Повний текст, pdf, 4.15 Mb)
 30. Андреєв І.А. Конструювання і розрахунок основних елементів посудин та апаратів [Електронний ресурс]: підруч. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 133 Галузеве машинобудування; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 428 c.  (Повний текст, pdf, 15,33 Mb)
 31.  

Воронін Л.Г.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів (СРС)

 1. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 11с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 2. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-2» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 10 с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 3. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Інформатика» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування : [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 11с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, pdf, 0.7 Mb)
 5. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання нафтопереробних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, pdf, 0.7 Mb)
 6. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання хімічних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, DjVu, 0.7 Mb)
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2014 – 84 с.
  (Повний текст, pdf, 1.2 Гb)

Гатілов К.О.

 1. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування спеціальність “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Степанюк А.Р., Гатілов К.О. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 64 с.
  (Повний текст, pdf, 2.6 Mb)(Для бакалаврів)
 2. Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування хімічного обладнання» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. К.О. Гатілов. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 10 с.
  (Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 3. Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування нафтопереробного обладнання» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. К.О. Гатілов. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 10 с.
  (Повний текст, pdf, 0.7 Mb)
 4. Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування біохімічного обладнання» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. К.О. Гатілов. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 10 с.
  (Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з дисципліни «Типові виробничі процеси та обладнання процесів автоматизації» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. К.О. Гатілов. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 39 с.
  (Повний текст, pdf, 2.5 Mb)
 6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки: 6.051301 «Хімічна технологія» з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. К.О. Гатілов. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 39 с.
  (Повний текст, pdf, 2.3 Mb)

Гайдай С.С.

 1. Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. [Електронний ресурс]: практикум : навч. посіб. для ступеня бакалавра за освіт. Програмою «Комп’ютерноінтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузе машинобудування / Корнієнко Я.М. Степанюк А.Р., Гулієнко С.В., Гайдай С.С., Семінський О.О. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. –(Повний текст, pdf, 9.90 Mb)

Гулієнко С.В.

 1. Методичні вказівки до виконання магістерських дисертацій для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко– Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 40с.
  Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “ Конструкторське проектування обладнання” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.Г.Зубрій, С.В. Гулієнко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 29 с.
  (Повний текст, PDF, 0.9 Mb)
 3. Методичні вказівки до виконання магістерських дисертацій для студентів спеціальності “ Обладнання лісового комплексу“: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко– Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 40 с.
  Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Процеси перенесення в обладнанні хімічних і нафтопереробних виробництв” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. С.В. Гулієнко – Київ: НТУУ „КПІ”, 2013. – 22 с.
  Повний текст, pdf, 0.5 Mb
 5. Дослідження процесу зворотного осмосу. Методичні вказівки для проведення науково-дослідної роботи студентів з кредитного модуля «Моделювання процесів мембранного розділення» [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. С.В. Гулієнко– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 14 с.
  Повний текст, pdf, 0.7 Mb
 6. Методичні вказівки для проведення комп’ютерних практикумів з кредитного модуля «Системи комп’ютерного проектування» [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. С.В. Гулієнко– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 70 с. Повний текст, pdf, 15.83 Mb
 7. Методичні вказівки для проведення комп’ютерних практикумів з кредитного модуля «Системи автоматизованого інжинірингу» [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. С.В. Гулієнко– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 59 с.
  Повний текст, pdf, 13.84 Mb
 8. Методичні вказівки для виконання реферату з кредитного модуля «Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» [Рукопис]: / НТУУ „КПІ”; уклад. С.В. Гулієнко– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 14 с.
  Повний текст, pdf, 0.39 Mb
 9. Вимоги до виконання магістерської дисертації: навч. посібн. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійна програма магістерської підготовки (спеціалізація) Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання / КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  уклад.: Степанюк А.Р., Гулієнко С.В.– Електронні текстові данні (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105с. (Повний текст, pdf, 3.7 Mb)
 10. Моделювання процесів та регламентів промислового обладнання: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацією «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Гулієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 80 с. – (Повний текст, pdf, 2.7 Mb)
 11. Процеси та обладнання хімічних технологій. Базові принципи теорії тепломасообміну: практикум з кредитного модуля::практикум (2-ге видання перероблене і доповнене). [Електронний ресурс]:навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк – Електронні текстові данні (1 файл: 2,93 Мбайт). –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 128 с. –(Повний текст, pdf, 2.93 Mb)
 12. Процеси перенесення у суцільних середовищах. [Електронний ресурс: практикум : навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 128 с. –(Повний текст, pdf, 2.82 Mb)
 13. Процеси перенесення у суцільних середовищах. [Електронний ресурс]: рек. до виконання розрахунк. роботи : навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с. –(Повний текст, pdf, 1.14 Mb)
 14. Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. [Електронний ресурс]: практикум : навч. посіб. для ступеня бакалавра за освіт. Програмою «Комп’ютерноінтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузе машинобудування / Корнієнко Я.М. Степанюк А.Р., Гулієнко С.В., Гайдай С.С., Семінський О.О. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. –(Повний текст, pdf, 9.90 Mb)

Гусарова О.В.

 1. Обладнання хімічних виробництв: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Швед М.П., Степанюк А.Р., Гусарова О.В., Швед Д.М.– Електронні текстові данні (1 файл: 15,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 181 с.  –(Повний текст, pdf, 15.8 Mb)
 2. Обладнання хімічних виробництв: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.:Степанюк А.Р., Гусарова О.В.– Електронні текстові данні (1 файл: 3,49 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 152 с. –(Повний текст, pdf, 3.49 Mb)

Гробовенко Я.В.

 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” з дисципліни “Процеси та апарати хімічної технології” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Я.В. Гробовенко, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2013. – 23 с.
  Повний текст, pdf, 7.0 Mb
 2. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Методи комп’ютерного розрахунку обладнання целюлозно-паперового виробництва” для студентів напряму 6.050503 “Машинобудування” спеціальність 7.05050303 “Обладнання лісового комплексу”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ; уклад Я.В. Гробовенко, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ, 2015. – 49 с. Повний текст, pdf, 1.46 Mb
 3. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з дисципліни ―Системи автоматизованого проектування хімічного обладнання‖ : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; уклад А.Р. Степанюк, Я.В. Гробовенко. – Київ: НТУУ „КПІ‖, 2017. – 22 с. Повний текст, pdf, 0.81 Mb
 4. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з дисципліни «Методи 3D-інженерії» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад А.Р. Степанюк, Я.В. Гробовенко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. – 43 с. Повний текст, pdf, 3.92 Mb
 5. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Методи 3D-інженерії”освітній ступінь «магістр» спеціальність: 133 Галузеве машинобудування спеціалізація: Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва : [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк, Я.В. Гробовенко; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с.
  Повний текст, pdf, 3.92 Mb
 6. Технологія виготовлення, монтаж та спеціальні методи проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв-2. Вимоги до курсового проекту: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою магістерської підготовки «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв», спеціалізація «Інжиніринг комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафто-переробних» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, Я.В. Гробовенко – Електронні текстові данні (1 файл: 11,7 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 110 с. (Повний текст, pdf, 5.7 Mb)
 7.  

Дахненко В.Л.

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 7(8).05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. В.Л. Дахненко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 10 с.
  Повний текст, pdf, 6.6 Mb
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.05050315 “Об-ладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. В.Л. Дахненко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 22 с.
  Повний текст, pdf, 16.3 Mb)
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності “Обладнання хімічних виро-бництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Технологічні основи апаратобуду-вання”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ „КПІ”; уклад. В.Л. Дахненко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 10 с.
  Повний текст, pdf, 9.4 Mb)

Двойнос Я.Г.

 1. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр” спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв з дисципліни ―Технологія виготовлення та монтаж обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв‖: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; уклад. Двойнос Я.Г. – Київ: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського‖, 2017. – 34 с.
  Повний текст, pdf, 0.79 Mb)
 2. Процеси глибокого охолодження: теорія і практичні завдання [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.Г. Двойнос – Електронні текстові данні (1 файл: 5,99 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 67 с.
  Повний текст, pdf, 4.34 Mb)

Зайцев С.В.

 1. Конструкторське проектування обладнання. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Конструкторське проектування обладнання – 2»для студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання /Укладач: Зайцев С.В. – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. –12 с.
  (Повний текст, pdf, 1.41 Mb)
 2. Основи виготовлення, експлуатації та ремонту обладнання. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з курсу «Основи виготовлення, експлуатації та ремонту обладнання»для студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання /Укладач: Зайцев С.В. – К., КПІ ім. ІгоряСікорського, 2017. –51 с.
  (Повний текст, pdf, 2.39 Mb)
 3. Основи виготовлення, експлуатації та ремонту обладнання. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу «Основи виготовлення, експлуатації та ремонту обладнання»для студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання /Укладач: Зайцев С.В. – К., КПІ ім. ІгоряСікорського, 2017. –12 с.
  (Повний текст, pdf, 0.42 Mb)

Зубрій О.Г.

 1. Дослідження процесу сушіння сипучих матеріалів в барабанній сушарці. Методичні вказівки / Укл. О.Г. Зубрій, Н.В. Казачинська, В.В. Лукашова – К.: КПІ, 2008. – 18 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “ Конструкторське проектування обладнання” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.Г.Зубрій, С.В. Гулієнко. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 29 с.
  (Повний текст, PDF, 0.9 Mb)
 3. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузь знань 13 «механічна інженерія»,спеціальність 133 «галузеве машинобудування»,спеціалізація « Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»з дисципліни “ Процеси та обладнання високого тиску” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.Г.Зубрій,.– Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. – 26с.
  (Повний текст, PDF, 0.65 Mb)
 4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 Машинобудування ” з дисципліни “ Розрахунок і конструювання типового обладнання-2. Розрахунок і конструювання товстостінних посудин, теплообмінних та колонних апаратів” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.Г,Зубрій,.– Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. – 36 с. (Повний текст, PDF, 1.74 Mb)
 5.  

Сачок Р.В.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів (СРС)

 1. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 11с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 2. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-2» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 10 с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 3. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Інформатика» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування : [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 11с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, pdf, 0.7 Mb)
 5. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання нафтопереробних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, pdf, 0.7 Mb)
 6. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання хімічних виробництв-1» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2011 – 22с.
  (Повний текст, DjVu, 0.7 Mb)
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2014 – 84 с
  (Повний текст, pdf, 1.3 Mb)
 8. Методичні вказівки до комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Комп’ютерне
  проектування обладнання хімічних виробництв – 2″ для студентів напрямку підготовки
  050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладач: Сачок Р.В., К.: НТУУ
  “КПІ”, 2016 – 66 с.
  (Повний текст, pdf, 1.11 Mb)
 9. Конспект лекцій з кредитного модуля «Основи програмування для проектування нафтопереробного обладнання» для студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладач: Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2016 – 61 с.
  (Повний текст, pdf, 0.85 Mb)
 10. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Основи комп’ютерного проектування обладнання – 1» для студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2016 – 8 с. (Повний текст, pdf, 0.24 Mb)
 11. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» для студентів напрямку підготовки 050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / Укладачі: Воронін Л.Г., Сачок Р.В., К.: НТУУ “КПІ”, 2016 – 8 с. (Повний текст, pdf, 0.24 Mb)
 12.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Методи комп′ютерного розрахунку” для студентів напряму 133 Галузеве машинобудування: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Сачок Р.В. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 10 с. (Повний текст, pdf, 0.24 Mb)
 13. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни ―Методи комп’ютерного розрахунку‖ для студентів напряму підготовки 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації – Інжиніринг, комп′ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад Сачок Р.В. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 112 с.
  (Повний текст, pdf, 2.39 Mb)
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля ―Числові методи аналізу – 2. Застосування ПК для числового аналізу ‖ для студентів які навчаються за спеціальністю Галузеве машинобудування спеціалізації Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Сачок Р.В. – Київ: НТУУ „КПІ‖, 2016. – 45 с. (Повний текст, pdf, 0.67 Mb)
 15. Методи комп‘ютерного розрахунку: теорія і практичні завдання [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп‘ютерне моделювання та
  проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / Р.В. Сачок. – Електронні текстові данні режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25073. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 141 с.
  (Повний текст, pdf, 2.3 Mb)

Степанюк А.Р.

 1. Алгоритм розрахунку відгінної ректифікаційної колони. Методичні вказівки / Укл.:Степанюк А.Р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2000. – 10 с. (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 2. Алгоритм розрахунку зрошувального теплообмінника. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. –14 с. (Повний текст, pdf, 0.25 Mb)
 3. Дослідження лінії для виробництва рукавної полімерної плівки. Методичні вказівки / Укл.: Л.Б. Радченко, М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 44 с.
  (Повний текст, pdf, 3.5 Mb)
 4. Дослідження процесу перемішування рідини. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 14 с. (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 5.  Дослідження реологічних властивостей розчину полімерів. Методичні вказівки / Укл. : Радченко Л.Б., М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 6.  Дослідження реологічних властивостей розплавів полімерів. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 7.  Інформатика. Навчальний посібник / Укл.: Л.Г. Воронін, І.А. Андреєв, Л.І. Ружинська, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – 131с. (Повний текст, DjVu, 1.3 Mb)
 8.  Розв’язок трансцендентних рівнянь методами Ньютона та хорд. Методичні вказівки / Укл.: Л.Г. Воронін, В.Л. Ракицький, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 1998. – 8с.
  (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 9.  Розв’язок рівнянь методом поростої ітерації. Методичні вказівки / Укл.: Л.Г. Воронін, В.Л. Ракицький, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 1998. – 8с. (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 10.  Точкова апроксимація функцій методом найменших квадратів. Методичні вказівки / Укл.: Воронін Л.Г.,Ракицький В.Л.,Степанюк А.Р.- К.: НТУУ “КПІ”, 2000. – 8 с. (Повний текст, DjVu, 0.1 Mb)
 11.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Процеси та обладнання нафтопереробних виробництв” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 22 с. (Повний текст, pdf, 0.4 Mb)(Для спеціалістів)
 12.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з кредитного модуля за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки та за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки “Процеси переносення в обладнанні хімічних і нафтоперобних виробництв 2. Курсовий проект” другого магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с. (Повний текст, pdf, 0.44 Mb)(Для магістрів)
 13.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування спеціальність “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Степанюк А.Р., Гатілов К.О. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 64 с.
  (Повний текст, pdf, 2.6 Mb)(Для бакалаврів)
 14. Основні залежності та приклади розрахунків теплообмінних апаратів. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком „Машинобудування” спеціальність “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів”/ НТУУ „КПІ”; уклад. Л.Г. Воронін, А.Р. Степанюк, Л.І. Ружинська,. – Київ : НТУУ „КПІ”, 2011. – 68 с. (Повний текст, pdf, 2.6 Mb)
 15.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів, що навчаються за спеціальністю ― Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів ‖ : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; уклад. Степанюк А.Р., Магазій П.М.– Київ: НТУУ „КПІ‖, 2012. – 83с.
  (Повний текст, pdf, 3.0 Mb)
 16.  Методичні вказівки до виконання магістерських дисертацій для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко– Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 40с. (Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 17.  Методичні вказівки до виконання магістерських дисертацій для студентів спеціальності “ Обладнання лісового комплексу“: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко– Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 40 с. (Повний текст, pdf, 0.6 Mb)
 18.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності―Обладнання лісового комплексу‖ : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ” ; уклад. Степанюк А.Р., Магазій П.М.– Київ: НТУУ „КПІ‖, 2012. – 83 с. (Повний текст, pdf, 3.2 Mb)
 19.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Степанюк А.Р.– Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 64 с. (Повний текст, pdf, 2.6 Mb)
 20.  Процеси первинної газо- нафтопереробки. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком „Машинобудування” спеціальність “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів”/ НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ : НТУУ „КПІ”, 20131. -126 с.
  (Повний текст, rar, 8.0 Mb)
 21.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” з дисципліни “Процеси та апарати хімічної технології” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Я.В. Гробовенко, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2013. – 23 с.
  (Повний текст, pdf, 7.0 Mb)
 22.  Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування, спеціальність 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 21 с.
  (Повний текст, pdf, 0.4 Mb)
 23.  Методичні вказівки до виконання звіту з виробничої практики освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А. Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 24 с. (Повний текст, pdf, 0.5 Mb)
 24.  Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 24 с.
  (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 25.  Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування, спеціальність 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 21 с. (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 26.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальностями 7/8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, 7/8.05050303 “Обладнання лісового комплексу” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр та спеціаліст з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – 12 с.
  (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 27.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальності 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з дисципліни “Процеси та обладнання нафтопереробних виробництв”: [Електронний ресурс] / НТУУ „КПІ”; уклад. А. Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 14 с. (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 28.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальності 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з кредитного модуля “Процеси перенесення в обладнанні хімічних виробництв-1. Процеси нафтопереробних виробництв”: [Електронний ресурс] / НТУУ „КПІ”; уклад. А. Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. 14 с. (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 29.  Процес вилучення гуміновмісних речовин з торфу: Монографія. [Електронне видання] / Корнієнко Я.М., Степанюк А.Р. 146 с.: іл. (Повний текст, pdf, 3.04 Mb)
 30.  Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Методи комп’ютерного розрахунку обладнання целюлозно-паперового виробництва” для студентів напряму 6.050503 “Машинобудування” спеціальність 7.05050303 “Обладнання лісового комплексу”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ; уклад Я.В. Гробовенко, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ, 2015. – 49 с. Повний текст, pdf, 1.46 Mb
 31.  Конспект лекцій з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом” для студентів спеціальностей 7/8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, 7/ 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. – 58 с. Повний текст, pdf, 0,95 Mb
 32. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни “Пічне обладнання у хімічних процесах” для студентів напряму 6.050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. – 48 с. Повний текст, pdf, 1,65 Mb
 33.  Конспект лекцій з дисципліни “Пічне обладнання у хімічних процесах” для студентів напряму 6.050503 Машинобудування: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад, А.Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2016. – 132 с. Повний текст, pdf, 2,44 Mb
 34.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з кредитного модуля «Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну» «Дослідження гідравлічного опору насадкових колон» для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк ; «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні текстові данні (1 файл: 474 Кбайт). – Київ : «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 13 с. Повний текст, pdf, 0,48 Mb
 35.  Степанюк, А. Р. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з кредитного модуля «Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну» «Визначення режимів течії рідини» для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк ; «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні текстові данні (1 файл: 238 Кбайт). – Київ : «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 10 с. Повний текст, pdf, 0,24 Mb
 36.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з кредитного модуля «Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну» “Визначення гідравлічного опору циклону” для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк; Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 15 с.
  Повний текст, pdf, 0,8 Mb
 37.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з кредитного модуля «Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну» “Визначення характеристик відцентрового насосу” для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк; Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 16 с. Повний текст, pdf, 0,72 Mb
 38.  Дослідження теплообмінника з ребристою поверхнею: [Електронний ресурс]: метод. вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів, які навчаються з кредитного модуля ”Процеси, апарати і машини галузі-1. Основи теплопередачі”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. М.П. Швед, Д.М. Швед, А.Р. Степанюк. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 13 с. Повний текст, pdf, 0,72 Mb
 39.  Дослідження реологічних властивостей розплавів полімерів. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів спеціальності: 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація: Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з дисципліни “Обладнання для синтезу і переробки полімерних ма-теріалів”: [Електронний ресурс] / „КПІ ім. Ігоря Сікорського”; уклад. М. П. Швед, А. Р. Степанюк. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. 23с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 40.  Дослідження реологічних властивостей розчинів полімерів. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів спеціальності: 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація: Інжиніринг, обладнання та тех-нології хімічних та нафтопереробних виробництв, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з дисципліни “ Обладнання для синтезу і переробки полімерних матеріалів”: [Електронний ресурс] / „КПІ ім. Ігоря Сікорського”; уклад. М. П. Швед, А. Р. Степанюк. – Київ: „КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017. 17с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 41.  Методичні вказівки до розрахункової роботи з кредитного модуля «Гідрогазодинаміка та тепломасообмін-2, Теплові процеси.» для студентів напряму підготовки – 101 Екологія: [Електронний ресурс] / М.П. Швед, Д.М. Швед, Степанюк А.Р.; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 46 с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb 
 42.  Методичні вказівки до розрахункової роботи з кредитного модуля «Процеси та апарати хім. виробництв 1. Технічна гідравліка. Основи теплопередачі. Теплообмінне обладнання» для студентів напряму підготовки 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: [Електронний ресурс] / М.П. Швед, Д.М. Швед, Степанюк А.Р.; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 46 с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 43.  Методичні вказівки до розрахункової роботи з кредитного модуля «Процеси та обладнання хіміних технологій-2. Теплові процеси» “ для студентів напряму підготовки 133 – Галузеве машинобудування: [Електронний ресурс] / М.П. Швед, Д.М. Швед, Степанюк А.Р.; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 46 с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 44.  Методичні вказівки до розрахункової роботи з кредитного модуля «Процеси та обладнання хіміних технологій-1. Базові принципи теорії тепломасообміну» ―Гідравлічний розрахунок і вибір насосів‖ для студентів напряму підготовки 133 – Галузеве машинобудування: [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк, С.В. Гулієнко; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 45.  Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни “Обладнання для синтезу і переробки полімерних матеріалів” для студентів напряму 7.05050315 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Б.Я. Целень. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 65 с. Повний текст, pdf, 1,12 Mb
 46.  Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни «Теорія експерименту та техніка вимірювань» для за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки та за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки «Моделювання процесів та обладнання підготовки середовищ та отримання біотехнологічних матеріалів» другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 «Механічна інженерія» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 «Галузеве машинобудування» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк, С.В. Гулієнко; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с.
  Повний текст, pdf, 0,47 Mb
 47.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 161- Хімічні технології та інженерія з кредитного модулю «Процеси та апарати хімічних виробництв-3. Курсовий проект» : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. А.Р. Степанюк, В.В. Собченко – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. – 22 с. (Повний текст, pdf, 0.37 Mb)
 48.  Процеси перенесення в обладнанні хімічних виробництв: Курсова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, спеціальності 133 «Галузеве
  машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, – Електронні текстові данні (1 файл: 0,87 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 45 с. (Повний текст, pdf, 1.3 Mb)
 49.  Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко – Електронні текстові данні (1 файл: 2,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 69 с. (Повний текст, pdf, 2.89 Mb)
 50.  Вказівки до виконання магістерської дисертації освітнього ступеня магістр що вчаться за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки – Обладнання хімічних та переробних виробництв [Електронний ресурс] : навч.
  посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 68 с. (Повний текст, pdf, 3.99 Mb)
 51.  Процеси та обладнання хімічних технологій – 1. Базові принципи теорії тепломасообміну: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації
  «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко – Електронні текстові данні (1 файл: 3,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря
  Сікорського, 2018. – 160 с. (Повний текст, pdf, 3.96 Mb)
 52. Процеси та обладнання глибокої переробки нафти – 2. Курсова робота, вимоги до курсових робіт: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та
  проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, – Електронні текстові данн. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 45 с. (Повний текст, pdf, 1.08 Mb)
 53.  Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до курсової роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та
  нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 2,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с. (Повний текст, pdf, 4.28 Mb)
 54.  Реологічні властивості неньютонівських рідин: лабораторний практикум з дисципліни Моделювання процесів та обладнання підготовки середовищ та отримання біотехнологічних матеріалів [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, Г.К. Іваницький – Електронні текстові данні (1 файл: 1,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 с. (Повний текст, pdf, 1.43 Mb)
 55.  Навчальний посібник «Технологічні об’єкти управління 1. Теоретичні основи функціонування об’єктів управління: вимоги до розрахункової роботи» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за
  освітньою програмою підготовки (спеціалізацією) «Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництв»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М.П.Швед, Д.М.Швед, А.Р. Степанюк, – Електронні текстові данні (1 файл: 4,74 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 142с. (Повний текст, pdf, 2.8 Mb)
 56.  Процеси та апарати хімічних виробництв: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної
  сировини», освітня програма “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини” / КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  уклад.: Б.І. Дуда, А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко, Р.В. Кичак, Я.Г. Гоцький – Електронні текстові данні (1 файл: 2,62 Мбайт).
  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 116 с. (Повний текст, pdf, 3.1 Mb)
 57.  Технологія виготовлення, монтаж та спеціальні методи проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв-2. Вимоги до курсового проекту: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою магістерської підготовки «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв»,
  спеціалізація «Інжиніринг комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафто-переробних» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, Я.В. Гробовенко – Електронні текстові данні (1 файл: 11,7 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 110 с. (Повний текст, pdf, 5.7 Mb)
 58.  Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до курсової роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с.
  (Повний текст, pdf, 2.8 Mb)
 59.  Вимоги до виконання звіту з педагогічної практики: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів рівня вищої освіти доктор філософії (PhD), які
  навчаються за освітньо-науковою програмою Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Корнієнко Я.М., Степанюк А.Р. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с.
  (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
 60.  Вимоги до виконання магістерської дисертації
  [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійна програма магістерської підготовки (спеціалізація) Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк, Гулієнко С.В.– Електронні текстові данні (1 файл: 3,452 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 94с.(Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
 61. Процеси та обладнання глибокої переробки орагнічної сировини: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.:Г.К. Іваницьй, А.Р. Степапнюук – Електронні текстові данні (1 файл: хох Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 291 с. (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)

 62. Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с. (Повний текст, pdf, 4.04 Mb)

 63. Вимоги до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 5,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 80 (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 64. Розрахунок і конструювання типового обладнання: курсова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, О.Г Зубрій – Електронні текстові данні (1 файл: 4,1 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 100 с. (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 65. Процеси та апарати хімічних виробництв: курсовий проєкт [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, Г.С. Подиман – Електронні текстові данні (1 файл: 3,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 100 с. (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 66. Конструкторське проектування обладнання: курсовий проект [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» /КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, О.Г Зубрій – Електронні текстові данні (1 файл: 5,3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 93 с. (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 67. Інноваційні технології глибокої переробки органічних матеріал: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк, Д.М. Швед – Електронні текстові данні (1 файл: 29,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 221 с. (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 68. Процеси та апарати хімічних виробництв. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітні програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення», «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок» та «Хімічні технології органічних речовин» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : А. Р. Степанюк, О. А. Новохат. – Електронні текстові данні (1 файл: 3.75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 93 с. (Повний текст, pdf, 3.75 Mb)
 69. Вимоги до виконання магістерської дисертації: навч. посібн. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійна програма магістерської підготовки (спеціалізація) Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання / КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  уклад.: Степанюк А.Р., Гулієнко С.В.– Електронні текстові данні (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105с. (Повний текст, pdf, 3.7 Mb)
 70. Процеси та обладнання хімічної технології-1. Теплові процеси: вказівки до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньої професійна програма бакалаврів «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Швед М. П., Степанюк А. Р., Швед Д. М. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 271 с. –(Повний текст, pdf, 4.38 Mb)
 71. Обладнання хімічних виробництв: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Швед М.П., Степанюк А.Р., Гусарова О.В., Швед Д.М.– Електронні текстові данні (1 файл: 15,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 181 с.  –(Повний текст, pdf, 15.8 Mb)
 72. Спеціальні методи термічної підготовки: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньої професійна програма бакалаврів «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Степанюк А.Р. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 113 с –(Повний текст, pdf, 5.14 Mb)
 73. Обладнання хімічних виробництв: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.:Степанюк А.Р., Гусарова О.В.– Електронні текстові данні (1 файл: 3,49 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 152 с. –(Повний текст, pdf, 3.49 Mb)
 74. Процеси та обладнання хімічних технологій. Базові принципи теорії тепломасообміну: практикум з кредитного модуля::практикум (2-ге видання перероблене і доповнене). [Електронний ресурс]:навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк – Електронні текстові данні (1 файл: 2,93 Мбайт). –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 128 с. –(Повний текст, pdf, 2.93 Mb)
 75. Процеси перенесення у суцільних середовищах. [Електронний ресурс: практикум : навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 128 с. –(Повний текст, pdf, 2.82 Mb)
 76. Процеси перенесення у суцільних середовищах. [Електронний ресурс]: рек. до виконання розрахунк. роботи : навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / С.В. Гулієнко, А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с. –(Повний текст, pdf, 1.14 Mb)
 77. Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. [Електронний ресурс]: практикум : навч. посіб. для ступеня бакалавра за освіт. Програмою «Комп’ютерноінтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузе машинобудування / Корнієнко Я.М. Степанюк А.Р., Гулієнко С.В., Гайдай С.С., Семінський О.О. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. –(Повний текст, pdf, 9.90 Mb)
 78. Спеціальні методи термічної підготовки [Електронний ресурс]: рек. до виконання розрахунк. роботи: навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 37 с. –(Повний текст, pdf, 1.37 Mb)
 79. Переддипломна практика [Електронний ресурс]: рек. до проходження практики за дистанційною формою: навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 44 с. –(Повний текст, pdf, 0.85 Mb)
 80. Процеси вироблення і переробки високомолекулярних сполук. [Електронний ресурс]: : рек. до виконання аналітичного огляду: навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / А.Р. Степанюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 23с.  (Повний текст, pdf, 0.66 Mb

 

Семінський О. О.

 1. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Обладнання деревмасних виробництв»спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації«Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва» [Рукопис]:/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О.О. Семінський– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 8 с.
  (Повний текст, pdf, 0.22 Mb)
 2.  Методичні вказівки для виконання реферату з кредитного модуля «Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» [Рукопис]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О.О. Семінський– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 10 с.
 3. Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. [Електронний ресурс]: практикум : навч. посіб. для ступеня бакалавра за освіт. Програмою «Комп’ютерноінтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузе машинобудування / Корнієнко Я.М. Степанюк А.Р., Гулієнко С.В., Гайдай С.С., Семінський О.О. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. –(Повний текст, pdf, 9.90 Mb)
 4.  

Швед М.П.

 1. Алгоритм розрахунку зрошувального теплообмінника. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 14 с.
  (Повний текст, pdf, 0.25 Mb)
 2. Дослідження лінії для виробництва рукавної полімерної плівки. Методичні вказівки / Укл.: Л.Б. Радченко, М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 44с.
  (Повний текст, pdf, 3.5 Mb)
 3. Дослідження процесу перемішування рідини. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 14с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 4. Дослідження реологічних властивостей розчину полімерів. Методичні вказівки / Укл. : Радченко Л.Б., М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 5. Дослідження реологічних властивостей розплавів полімерів. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 6. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямку підготовки 6.0502 “Компьютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” з дисципліни “Технологічні об’єкти і роцеси галузі – 1″: [Електронний ресурс]:/НТУУ”КПІ”; улад. М.П.Швед, Д.М.Швед, А.Р.Степанюк – Київ: НТУУ”КПІ”, 2012. – 32с.
  (Повний текст, pdf, 1.1 Mb)
 7. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051301 “Хімічна технологія” з дисципліни “Процеси та апарати хімічнимх виробництв”: [Електронний ресурс]:/НТУУ”КПІ”; улад. М.П.Швед, Д.М.Швед, А.Р.Степанюк – Київ: НТУУ”КПІ”, 2012. – 46с.
  (Повний текст, pdf, 1.1 Mb)
 8. Процеси та обладнання хімічної технології-2. Теплові процеси: лаборатор-ний практикум, навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. М. Любека, М. П. Швед, Я. М. Корнієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – (Повний текст, pdf, 2.46 Mb)
 9. Процеси та обладнання хімічної технології-1. Теплові процеси: вказівки до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньої професійна програма бакалаврів «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Швед М. П., Степанюк А. Р., Швед Д. М. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 271 с. –(Повний текст, pdf, 4.38 Mb)
 10. Обладнання хімічних виробництв: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Швед М.П., Степанюк А.Р., Гусарова О.В., Швед Д.М.– Електронні текстові данні (1 файл: 15,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 181 с.  –(Повний текст, pdf, 15.8 Mb)

Радченко Л.Б.

 1. Дослідження лінії для виробництва рукавної полімерної плівки. Методичні вказівки / Укл.: Л.Б. Радченко, М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 44с.
  (Повний текст, pdf, 3.5 Mb)
 2. Дослідження реологічних властивостей розчину полімерів. Методичні вказівки / Укл. : Радченко Л.Б., М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 3. Дослідження стаціонарної теплопровідності через циліндричну стінку. Методичні вказівки / Укл. О.Г. Зубрій, Л.Б.Радченко – К.: КПІ, 2008. – 12с.
  (Повний текст, pdf, 0.2 Mb)
 4. Дослідження тепловіддачі за умов теплової конвекції. Методичні вказівки / Уклад.: В.В. Лукашова, Л.Б. Радченко – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 15с.
  (Повний текст, pdf, 0.45 Mb)

Корнієнко Я.М.

 1. Дослідження гідродинаміки псевдозрідженого шару. Методичні вказівки / Укл. В.М. Марчевський, Я.М. Корнієнко, П.М. Магазій, В.В., Райда.– К.: КПІ, 2008. – 17с. (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 2.  Дослідження роботи фільтраційної центрифуги. Методичні вказівки / Укл.: О.Г. Зубрій, Я.М. Корнієнко, О.О Семінський – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 16с. (Повний текст, pdf, 0.25 Mb)
 3. Процеси переносу в дисперсних системах : Навч. посіб. [Електронне видання]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Корнієнко Я.М., Сачок Р.В. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 132 с. (Повний текст, pdf, 3.6 Mb)
 4.  Процес одержання мінерально – гумінових твердих композитів [Електронний ресурс]: монографія для студентів, які навчаються за напрямком “Машинобудування” спеціальність “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” / НТУУ “КПІ”; уклад. Я.М.Корнієнко, А.Р.Степанюк. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. – 137с. (Повний текст, pdf, 6.0 Mb)
 5.  Cтруменево-пульсаційний режим псевдозрідження.[Електронний ресурс]: монографія для студентів, які навчаються за напрямком “Машинобудування” спеціальність “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” / НТУУ “КПІ”; уклад. Я.М.Корнієнко, М.П.Мельник, О.В.Мартинюк. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. – 235с. (Повний текст, pdf, 9.5 Mb)
 6.  Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив: Монографія. [Електронне видання]монографія для студентів, які навчаються за напрямком “Машинобудування” спеціальність “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” / НТУУ “КПІ”; уклад. Я.М.Корнієнко, Р.В. Сачок – Київ: НТУУ “КПІ”, 2014. – 158 с. (Повний текст, pdf, 5.2 Mb)
 7.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “ Процеси, апарати і машини галузі ” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2013. – 22 с.
  (Повний текст, pdf, 3.7 Mb)
 8.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів для студентів напряму 050503 Машинобудування спеціалізація «Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв» з дисципліни “Пічне обладнання у хімічних у процесах”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. – 23 с. (Повний текст, pdf, 0.58 Mb)
 9.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів для студентів напряму 050503 Машинобудування спеціалізація «Комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв» з дисципліни “Процеси підготовки середовищ у біотехнологічних у виробництвах”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2015. – 23 с.
  (Повний текст, pdf, 0.58 Mb)
 10.  Процес вилучення гуміновмісних речовин з торфу: Монографія. [Електронне видання] / Корнієнко Я.М., Степанюк А.Р. 146 с.: іл.
  (Повний текст, pdf, 3.04 Mb)
 11.  Конспект лекцій з дисципліни «Процеси та апарати галузі – 2. Гідромеханічні та механічні процеси для студентів напряму 6.050503 Машинобудування [Електронний ресурс] Укладач: Корнієнко Я,М., К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2017 – 205 с. (Повний текст, pdf, 8.74 Mb)
 12.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з кредитного модуля “Процеси та апарати хімічних виробництв–2. Гідромеханічні та масообмінні процеси і апарати хімічноїтехнології” для студентів напряму підготовки 161- Хімічні технології та інженерія: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. –9 с. (Повний текст, pdf, 0.53 Mb)
 13.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи напряму 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації ” Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв” з кредитного модуля “Процеси, апарати та машини галузі – 3. Масообмінні процеси”: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 19 с. (Повний текст, pdf, 1.28 Mb)
 14.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи напряму 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації “Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва” з кредитного модуля “Процеси та апарати целюлозно-паперових виробництв – 3. Масообмінні процеси”: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 19 с. (Повний текст, pdf, 1.28 Mb)
 15.  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з кредитного модуля “Процеси та апарати хімічних виробництв–2. Гідромеханічні та масообмінні процеси і апарати хімічноїтехнології” для студентів напряму підготовки 161- Хімічні технології та інженерія: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Корнієнко Я.М. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2017. –9 с. (Повний текст, pdf, 0.53 Mb)
 16.  Процеси та обладнання глибокої переробки органічної сировини: вимоги до курсової роботи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою магістерської підготовки «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії», / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк – Електронні текстові данні (1 файл: 5,44 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 110 с. (Повний текст, pdf, 3.0 Mb)
 17.  Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до курсової роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с.
  (Повний текст, pdf, 2.8 Mb)
 18.  Вимоги до виконання звіту з педагогічної практики: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів рівня вищої освіти доктор філософії (PhD), які
  навчаються за освітньо-науковою програмою Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Корнієнко Я.М., Степанюк А.Р. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 31 с.
  (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
 19. Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 4,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с. (Повний текст, pdf, 4.04 Mb)

 20. Вимоги до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк,– Електронні текстові данні (1 файл: 5,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 80 (Повний текст, pdf, 5.9 Mb)

 21. Процеси та обладнання хімічної технології-2. Теплові процеси: лаборатор-ний практикум, навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. М. Любека, М. П. Швед, Я. М. Корнієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – (Повний текст, pdf, 2.46 Mb)
 22. Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. [Електронний ресурс]: практикум : навч. посіб. для ступеня бакалавра за освіт. Програмою «Комп’ютерноінтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузе машинобудування / Корнієнко Я.М. Степанюк А.Р., Гулієнко С.В., Гайдай С.С., Семінський О.О. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. –(Повний текст, pdf, 9.90 Mb)
 23. Процеси та обладнання хімічної технології. Частина 2. Гідромеханічні та механічні процеси. [Електронний ресурс]: рек. до виконання аналітичного огляду: навч. посіб. для студ. ступеня бакалавра за освітн. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 «Галузеве машинобудування» / Я.М.Корнієнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 28с.  (Повний текст, pdf, 0.88 Mb)
 24.  

Магазій П.М.

 1. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів, що навчаються за спеціальністю ―Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів‖ : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; уклад. Степанюк А.Р., Магазій П.М.– Київ: НТУУ „КПІ‖, 2012. – 83с.
  Повний текст, pdf, 3.0 Mb)
 2.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності―Обладнання лісового комплексу‖ : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; уклад. Степанюк А.Р., Магазій П.М.– Київ: НТУУ „КПІ‖, 2012. – 83 с.
  Повний текст, pdf, 3.2 Mb)
  1.  

Марчевський В.М.

 1.  Методичні вказівки до виконання рефератів для студентів спеціальності 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Машини та устаткування целюлозно-паперових виробництв (спецрозділи)”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ “КПІ”; уклад. В.М. Марчевський. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2011. – 14с.
  (Повний текст, pdf, 0.3 Mb)
 2.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” з дисципліни “Папероробні, картоноробні та спеціальні машини”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ “КПІ”; уклад. В.М. Марчевський, С.В. Зайцев. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2011. –32с.
  (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
 3.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050303 “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Проектування папероробних, картоноробних та спеціальних машин”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ “КПІ”; уклад. В.М. Марчевський, С.В. Зайцев. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2011. – 32с.
  (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
 4.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Проектування папероробних, картоноробних та спеціальних машин”: [Електронний ресурс]:/ НТУУ “КПІ”; уклад. В.М. Марчевський, С.В. Зайцев. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2011. – 34с.
  (Повний текст, pdf, 0.9 Mb)
  1.  

Мельник О.П.

 1.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.05050303 “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Розрахунок і конструювання папероробних та картоноробних машин”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.П. Мельник – Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 18 с. (Повний текст, pdf, 8.0 Mb)
 2.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Розрахунок і конструювання папероробних та картоноробних машин”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.П. Мельник – Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 18 с.
  (Повний текст, pdf, 7.7 Mb)
 3.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 6.050503 “Машинобудування” з дисципліни “Розрахунок і конструювання папероробних та картоноробних машин”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад. О.П. Мельник – Київ: НТУУ „КПІ”, 2012. – 11 с.
  (Повний текст, pdf, 3.3 Mb)
  1.  

Мікульонок І.О.

 1.  Андреєв І.А., Зубрій О.Г., Мікульонок І.О. Застосування матеріалів у хімічному машинобудуванні. Сталі й чавуни: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 148с.
  (Повний текст, DjVu, 2.2 Mb)
 2.  Доброногов В.Г., Мікульонок І.О. Конструювання опорних вузлів хімічних апаратів і перевірка несучої спроможнності обичайок на дію опорних навантажень: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 184с. (Повний текст, DjVu, 2.2 Mb)
 3.  Дослідження лінії для виробництва рукавної полімерної плівки. Методичні вказівки / Укл.: Л.Б. Радченко, М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 44с.
  (Повний текст, pdf, 3.5 Mb)
 4.  Дослідження реологічних властивостей розплавів полімерів. Методичні вказівки / Укл.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 5.  Дослідження реологічних властивостей розчину полімерів. Методичні вказівки / Укл. : Радченко Л.Б., М.П. Швед, А.Р. Степанюк, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 16с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 6.  Мікульонок І.О. Конструювання фланцевих з’єднань стальних посудин та апаратів: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 152с.
  (Повний текст, DjVu, 1.8 Mb)
 7.  Мікульонок І.О.  Проектування теплової ізоляції  обладнання хімічних виробництв. –  К.:  Наукова думка,  1999. – 152с.
  (Повний текст, DjVu, 2.2 Mb)
 8.  Мікульонок І.О. Механічні, гідромеханічні й масообмінні процеси та обладнання хімічної технології: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2002. – 304с.
  (Повний текст, DjVu, 9.0 Mb)
 9.  Мікульонок І.О. Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв: Словник основних термінів і  визначень. – К.: НМЦВО, 2000. – 152с.
  (Повний текст, DjVu, 2.5 Mb)
  1.  

Любека А.М.

 1.  Дослідження процесу теплопередачі в теплообміннику з U-подібними трубами: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Процеси і апарати та машини галузі»та студентів хіміко-технологічного факультету та інженерно хімічного факультету / Укл.: А .М. Любека, О.В. Мартинюк. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 16 с.
  (Повний текст, doc, 0.88 Mb)
 2.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів длястудентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія». З дисципліни “ Процеси та апарати хімічних виробництв ”: [Електронний ресурс]: / НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; уклад. Любека А.М., Семінський О.А. – Київ: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 23 с. (Повний текст, doc, 0.42 Mb)
  1.  
 3. Процеси та обладнання хімічної технології-2. Теплові процеси: лаборатор-ний практикум, навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. М. Любека, М. П. Швед, Я. М. Корнієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – (Повний текст, pdf, 2.46 Mb)

Новохат О.А.

 1.  Розрахунок масонапускних пристроїв папероробних машин. Методичні вказівки / Укл. О.А. Новохат – К.: КПІ, 2008. – 16 с.
  (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 2.  Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “ Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання хімічних виробництв – 2. Комп’ютерні системи проектування обладнання хімічних виробництв ” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад О.А. Новохат. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 11 с.
  (Повний текст, doc, 4.2 Mb)
 3.  Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “ Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання нафтопереробних виробництв – 2. Комп’ютерні системи проектування обладнання нафтопереробних виробництв” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад О.А. Новохат. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 22 с.
  (Повний текст, doc, 3.6 Mb)
 4.  Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з дисципліни “Числове моделювання та комп’ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв – 2. Комп’ютерні системи проектування обладнання біохімічних виробництв ” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад О.А. Новохат. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 11 с.
  (Повний текст, doc, 2.9 Mb)
 5.  Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів спеціальності “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “ Комп’ютерне проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад О.А. Новохат. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 11 с.
  (Повний текст, doc, 6.6 Mb)
 6.  Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” з дисципліни “Обладнання галузі” : [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ”; уклад О.А. Новохат. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2011. – 10 с.
  (Повний текст, doc, 0.8 Mb)
 7.  Методичні вказівки до домашньої контрольної роботи для студентів спеціалізації “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини” з дисципліни “Обладнання галузі”: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад О.А. Новохат. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 – 10 с.
  (Повний текст, doc, 2.33 Mb)
 8.  Методичні вказівки до домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Обладнання лісового комплексу” з дисципліни “Устаткування виробництва целюлози”: [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. О.А. Новохат. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 – 10 с.
  (Повний текст, doc, 0.43 Mb)
 9.  Методичні вказівки до проведення модульної контрольної роботи з дисципліни “Устаткування виробництва целюлози” для студенті напряму 6.050503 Машинобудування денної форма навчання (Повний текст, doc, 1.16 Mb)
 10.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кредитного модуля « Технологічні об’єкти управління 3. – Курсовий проект » : [Електронний ресурс]: / КПІ ім. Ігоря Сікорського”; уклад. О.А. Новохат. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 39 с.
  (Повний текст, doc, 4.39 Mb)
   1.  
 11. Процеси та апарати хімічних виробництв. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітні програми «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення», «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок» та «Хімічні технології органічних речовин» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : А. Р. Степанюк, О. А. Новохат. – Електронні текстові данні (1 файл: 3.75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 93 с. (Повний текст, pdf, 3.75 Mb)
 12. 3D-інженерія: SolidWorks [Електронний ресурс] : конспект лекцій : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Новохат. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 250 с. (Повний текст, pdf, 30.7 Mb)

 

Ракицький В.Л.

 1.  Дослідження гідравлічного опору насадкових колон. Методичні вказівки / Уклад. В.Л.Ракицький. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 24с.
  (Повний текст, pdf, 0.65 Mb)
 2.  Дослідження роботи роторно-плівкового апарата. Методичні вказівки / Укл. В.Л.Ракицький. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 19с.
  (Повний текст, pdf, 0.3 Mb)
 3.  Розв’язок трансцендентних рівнянь методами Ньютона та хорд. Методичні вказівки / Укл.: Л.Г. Воронін, В.Л. Ракицький, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 1998. – 8с.
  (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 4.  Розв’язок рівнянь методом поростої ітерації. Методичні вказівки / Укл.: Л.Г. Воронін, В.Л. Ракицький, А.Р. Степанюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 1998. – 8с. (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 5. Точкова апроксимація функцій методом найменших квадратів. Методичні вказівки / Укл.: Воронін Л.Г.,Ракицький В.Л.,Степанюк А.Р.- К.: НТУУ “КПІ”, 2000. – 8с. (Повний текст, DjVu, 0.1 Mb)

Подиман Г.С.

 1. Процеси та апарати хімічних виробництв: курсовий проєкт [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А. Р. Степанюк, Г. С. Подиман – Електронні текстові данні (1 файл: 3,82 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 100 с.  (Повний текст, pdf, 3.82 Mb)
 2. Процеси та обладнання хімічної технології-2. Теплові процеси: лаборатор-ний практикум, навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. М. Любека, М. П. Швед, Я. М. Корнієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. – (Повний текст, pdf, 2.46 Mb)
 3. Моделювання процесів та регламентів промислового обладнання: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацією «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Гулієнко, Г. С. Подиман. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 80 с. – (Повний текст, pdf, 2.7 Mb)
 4. Процеси та апарати хімічної технології-1. Теплові процеси: лабораторний практикум, навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б.І. Дуда, Г.С. Подиман – Електронні текстові данні (1 файл: 2.9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. –76с.  (Повний текст, pdf, 2.9 Mb)

Інші викладачі та матеріали без авторів

 1.  Дослідження кінетики процесу осадження. Методичні вказівки / Уклад. В.В. Лукашова. – К.: НТУУ «КПІ», 2008.– 16 с. (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
 2.  Дослідження очищення питної води від іонів заліза та фенолу шляхом адсорбції. Методичні вказівки / Укл. С.В. Сидоренко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 15 с. (Повний текст, pdf, 0.25 Mb)
 3.  Дослідження ректифікаційної установки. Методичні вказівки / Укл. О.Н. Півень. – К. КПІ, 2008 – 15 с. (Повний текст, pdf, 0.3 Mb)
 4.  Дослідження ультрафільтраційного мембранного розділення розчинів в установці тупикового типу. Методичні вказівки /Укл. С.В.Сидоренко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 14 с. (Повний текст, pdf, 0.35 Mb)
 5.  Методичні вказівки до виконання курсових проектів „Вимоги до оформлення текстової документації” (Повний текст, DjVu, 0.2 Mb)
 6.  Розрахунок валкових машин. Методичні вказівки / Укл.: Ружинська Л.І., Воронін Л.Г. – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. – 24 с. (Повний текст, DjVu, 0.4 Mb)
 7.  Математичні методи оптимізації. : Метод. вказівки до виконання практичних занять для магістрів спеціальності «Обладнання лісового комплексу», / Уклад.: Л. Р. Ладієва – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 62 с (Повний текст, pdf, 2.67 Mb)
 8. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні ре-комендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с. (Повний текст, pdf, 0.806 Mb)
 9. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів бакалаврів (для студентів інженерно – хімічного факультету), / Укладачі : А. М. Задольський, канд. екон. наук, доц. О. О. Шаповаленко (Повний текст, doc, 0.185 Mb)
   1.  

Методичні вказівки до виконання лабораторніх робіт 

  1. Дослідження ректифікаційної установки (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  2. Дослідження стаціонарної теплопровідності (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  3. Дослідження нестаціонарної теплопровідності (5.8 Mb)
  4. Дослідження масопереносу при десорбції в насадковій колоні (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  5. Дослідження парової одноступінчатої холодильної машини (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  6. Дослідження процессу теплопередачі в теплообміннику з U – подібними трубами (Повний текст, pdf, 0.804 Mb)
  7. Дослідження тепловіддачі при кипінні та конденсації (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  8. Дослідження кінетики процесу осадження (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  9. Дослідження щокової дробарки (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  10. Дослідження роботи сушарки з рецирнуляцією частки спрацьованого повітря (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  11. Дослідження роботи валкової дробарки (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  12. Дослідження процесу перемішування рідини (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  13. Дослідження процесу центрифугування (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  14. Дослідження гідродинаміки і грануляції в псевдозріженому шарі (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)
  15. Дослідження тепловіддачі при тепловій конвекції (Повний текст, pdf, 0.55 Mb)

 

Додаткова література, що видана не кафедрою

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *