Пропонуємо для ознайомлення силабуси навчальних дисциплін бакалаврів на 2021/2022 навчальний рік нашої кафедри:

_№_________________________________________________________________Назва______________________________________________________________Завантаження
Корнієнко Я. М.
1. Процеси та обладнання хімічної технології – 3. Гідромеханічні та механічні процеси, 3 курсЗавантажити
2.Процеси та обладнання хімічної технології – 4. Масообмінні процеси, 4 курсЗавантажити
Степанюк А. Р.
1.Процеси перенесення у суцільних середовищах, 1 курс Завантажити
2.Процеси перенесення у суцільних середовищах, 2 курсЗавантажити 
3.Процеси та технології первинної газо і нафтопереробки, 3 курсЗавантажити 
4. Кінетика та реакційне обладнання, 3 курсЗавантажити 
5. Технології термічної обробки, 4 курсЗавантажити
Гулієнко С. В.
1. Термодинаміка в хімічній інженерії, 3 курсЗавантажити 
2. Системи автоматизованого інжинірингу, 2 курс Завантажити 
3.Проектування теплообмінного,
обладнання, 3 курс
Завантажити 
Андреєв І. А.
1.Розрахунки і конструювання обладнання-1. Розрахунок та конструювання основних елементів посудин та апаратів, 3 курсЗавантажити 
2.Розрахунок і конструювання типового обладнання-2. Розрахунок і конструювання елементів теплообмінників, колонних апаратів та товстостінних посудин, ЛН-81, 4 курс
Завантажити
3.Розрахунок і конструювання типового обладнання-2. Розрахунок і конструювання елементів теплообмінників, колонних апаратів та товстостінних посудин, ЛН-п91, 3 курс
Завантажити
4.Розрахунок і конструювання типового обладнання-3. Розрахунок і конструювання опор та стропових пристроїв, ЛН-81, 4 курс
Завантажити 
5.Розрахунок і конструювання типового обладнання-3. Розрахунок і конструювання опор та стропових пристроїв, ЛН-п91, 3 курсЗавантажити 
6.Розрахунок і конструювання типового обладнання-4. Курсова робота, 3 курсЗавантажити
Швед М. П.
1.Процеси та апарати хімічних виробництв -1. Технічна гідравліка. Основи теплопередачі. Теплообмінне обладнання. Завантажити 
2.Процеси та обладнання хімічних технологій -2. Теплові процеси. Завантажити
Семінський О. О.
1.Основи хімічної інженерії Завантажити
Сачок Р. В.
1.Конструкторське проектування обладнання
Завантажити 
2.Комп’ютерно-інтегровані системи розрахунку хімічного обладнання Завантажити 
3. Переддипломна практика Завантажити 
4. Переддипломна практика, прискориникиЗавантажити 
Новохат О. А.
1.Web-програмування Завантажити 
2.Основи тривимірного проектування, 4 курсЗавантажити 
3.Основи тривимірного проектування, прискориники 4 курсЗавантажити 
4.Методи 3D-інженерії, 3 курсЗавантажити 
5.Компютерні системи тривимірного проєктування, 3 курсЗавантажити 
___________________________________________________________
Програмне забезпечення інженерних розрахунків, 1 курсЗавантажити
Історія науки і техніки, 1 курс
Завантажити
_________________________________
Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів збірка

http://ci.kpi.ua/METODA/Silabus/Syllabus_133_Bakalavr_MAXNV.zip

Завантажити