Категорії Наукові розробки кафедри

Екструзія полімерів

На сьогоднішній день основною сировиною для виробництва полімерної плівки є поліолефіни (поліетилен і поліпропілен), які займають ключові позиції (63%) у загальному обся-зі виробництв полімерів, який за 2014 р. становив майже 220 млн. т. При цьому доля поліетилену склала 70,1 млн. т, а поліпропілену 39,1 млн. т. Статистичний аналіз показав, що поліолефіни відносяться до полімерів які найширше використовуються в світовій практиці і з кожним роком прогнозується зростан-ня їх обсягів на 3-4 %. На рисунку 1 показані прогнози росту загального ринку полімерів на 2016 рік...

детальніше

ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ

Актуальність теми. В умовах погіршення стану водних ресурсів через антропогенний та техногенний тиск проблема забезпечення питною водою стає все гострішою і за прогнозами зростатиме.

Не менш проблематичним є забезпечення водою задовільної якості для технологічних потреб. Вирішення цієї проблеми неможливе без використання високоефективних технологій підготовки води...

детальніше

процес сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання

Мета дослідження – визначення кінетичних закономірностей процесу сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання, необхідних для інтенсифікації  цього процесу  та розрахунків і конструювання відповідного обладнання.

Об’єкт дослідженняпроцес сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання.

Предмет дослідженнякінетика процесу сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання та визначення основних параметрів процесу, необхідних для ін...

детальніше

Процес гарячого пресування паперового полотна

Мета роботи: Визначення кінетичних закономірностей та основних параметрів процесу гарячого пресування і розробка на їх основі алгоритму розрахунку промислового гарячого преса.

Задачі дослідження:

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі:

  • розробити фізичну модель процесу гарячого пресування;
  • розробити математичну модель нагрівання верхнього пресового вала;
  • розробити математичну модель процесу гарячого пресування паперового полотна;...
детальніше

Гідродинаміка дисперсних систем у псевдозрідженому шарі з направленою циркуляцією

Метою роботи є підвищення ефективності утворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів  за рахунок активної гідродинаміки.

Об’єкт дослідження: процес утворення багатошарових органо-мінеральних добрив.

Предмет дослідження: гідродинамічні режими взаємодії твердої та газової фази при наявності направляючої вставки. Кінетичні характеристики процесу гранулоутворення гранульованого гумусованого сульфату амонію.

1

детальніше

Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання.

Задачі дослідження

  • обґрунтувати фізичну модель утворення мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою;
  • розробити математичні моделі процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • розробити модель для узагальненої оцінки ефек...
детальніше

Конструкції і застосування фільтрів розплаву

Фільтрування розплаву полімеру дозволяє позбутися від твердих включень, вирівняти температурну і концентраційну неоднорідності. Використання фільтра розплаву в лініях виробництва труб з полімерних матеріалів дозволяє істотно знизити ймовірність появи дефектів в стінці труби.

Тиск розплаву впливає на пружність матеріалу (наприклад, фторопласт – 4), який в свою чергу тисне на притискне кільце, забезпечуючи необхідне для герметизації зусилля. Наявність пружного матеріалу необхідно для компенсації деформації елементів фільтра і утворення щілин...

детальніше

Процес віброекструзійного формування фібробетонних виробів

Встановлена можливість віброекструзійного виготовлення бетонних плит покриття, армованих базальтовими фібрами. Запропоновано метод розрахунку процесу ізотермічного, ламінарного плину ньютонівської рідини в каналах складних поперечних перерізів. Визначено розміри каналу віброекструдера для формування базальтофібробетонних плит покриття.

Призначення: розроблення високоефективного процесу одержання фібробетонних виробів із заданими властивостями та обладнання для його здійснення...

детальніше

Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану

У целюлозно-паперовій промисловості при виробництві високоякісного дорогого паперу в якості наповнювача паперового полотна використовують діоксид титану TiO2.

Рисунок2

Також цей пігмент використовують у виробництві фарб та емалей, у харчовій промисловості (Е171 – барвник), фармацевтичній промисловості, як наповнювач і барвник. У зв’язку з цим є значний попит на пігмент діоксиду титану.

Рисунок3

    Процес сушіння даної пасти є найбільш енергоємний і лімітуючий процес в технології виробництва TiO2...

детальніше

Студентський науковий гурток кафедри

Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.

У студентському науковому гуртку кафедри студенти:

  • складають аннотації та реферати за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури;
  • оволодівають навичками проведення експерименту та обробки отриманих результатів, проектування устаткування різного типу та призначення;
  • проектують та виготовля...
детальніше