Пропонуємо для ознайомлення освітні програми всіх рівнів.

Найменування освітньої програмиПосилання
1133 Галузеве машинобудування
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
(Industrial Machinery Engineering) Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
кваліфікація доктор з філософії галузевого
машинобудування (2016)

Завантажити
2 133 Галузеве машинобудування
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
(Industrial Machinery Engineering) Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
кваліфікація доктор з філософії галузевого
машинобудування (2018)
Завантажити
3133 Галузеве машинобудування
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
(Industrial Machinery Engineering) Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
кваліфікація доктор з філософії галузевого
машинобудування (2020)
Завантажити
4Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування (2019)
Завантажити
5Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудуванн (2019)
Завантажити
6Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
(Computer-aided design of chemical equipment)
ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування
галузь знань 13 Механічна інженерія
кваліфікація Бакалавр з галузевого
машинобудування (2020)
Завантажити
7Інжиніринг та компютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевог обладнання
(Engineering and computer-integrated technologies for design innovative industry equ)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА -ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування (2021)
Завантажитии
8Інжиніринг та компютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевог обладнання
(Engineering and computer-integrated technologies for design innovative industry equ)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування (2021)
Завантажити
9Industry engineering (Industrial Machinery Engineering) EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM The third (educational and scientific) level of higher educationЗавантажити
10Computer-integrated technologies design of chemical engineering equipment (Computer-aided design of chemical equipment) EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM first (bachelor’s) level of higher educationЗавантажити
11 Engineering and computer-integrated technologies for designing innovative industry equipment
Engineering and computer-integrated
technologies for designing innovative industry equipment EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM
second (master’s) level of higher education
Завантажити
12Engineering and computer-integrated technologies for designing innovative industry equipment
Engineering and computer-integrated
technologies for designing innovative industry equipment EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM
second (master’s) level of higher education
Завантажити