Оприлюднено програму комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму магістра за спеціальністю 133 Галузуве машинобудування

Мета програми комплексного фахового випробування для вступу на другий та третій (магістерський) рівні підготовки за освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані …

ГРАНУЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДКИХ СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

АНОТАЦІЯ Завантажити автореферат: автореферат Любека А.М. Гранулювання багатокомпонентних рідких систем в псевдозрідженому шарі. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. …

Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання

АНОТАЦІЯ Завантажити презентацію: презентація Новохат О.А. Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання. – На правах рукопису. Ключові слова: …

ГІДРОДИНАМІКА У ГРАНУЛЯТОРАХ ІЗ ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ ПРИ ОДЕРЖАННІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

АНОТАЦІЯ Завантажити презентацію: презентація Гайдай С.С. Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одержанні органо-мінеральних добрив. – Кваліфікаційна наукова робота …

ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ

АНОТАЦІЯ Завантажити автореферат: автореферат Ключові слова: вода, мембранний модуль, осад, регенерація, масообмін. Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів. – …