За час існування кафедри підготовлено понад 5000 фахівців!

Ми готуємо фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів за держзамовленням за бюджетним фінансуванням, або, за Вашим бажанням, – за договором (з оплатою за рахунок юридичних або фізичних осіб).

Випускники кафедри успішно працюють менеджерами підприємств різних форм власності що проектують та експлуатують обладнання хімічної, машинобудівної, нафтохімічної, фармацевтичної, целюлозно-паперової галузей промисловості та лісового комплексу; спеціалістами в організаціях, що здійснюють моніторинг попиту продукції нафтогазової галузі, екологічного стану довкілля, нагляд за проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією біотехнологічного обладнання, реалізацією картонно-паперових виробів.

Педагогічний склад кафедри

Підготовка проводиться:

  1.   За програмою бакалавра за сертифікатами НМТ (спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії»). Термін навчання 3 роки 10 місяців.
  2. За програмою бакалавр за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра (спеціальність 133 «Галузеве машинобдування», освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії»). Термін  навчання 3 роки 10 місяців.
  3. За програмами магістра за освітньо-професійною програмою (термін навчання 1 рік 6 місяців) та за освітньо-науковою програмою (термін навчання 1 рік 10 місяців).

home2

 

За час навчання студенти оволодівають знаннями та уміннями проводити   сучасні наукові дослідження; навчаються комп’ютерному проектуванню машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ресурсоенергозберігаючого екобезпечного обладнання переробки нафти і газу, виробництва та переробки полімерів, мембранного розділення, інтенсифікації та оптимізації технологічних процесів; набувають навичок експлуатації, проведення монтажу, ремонту та діагностики обладнання хімічних виробництв.

У нас, Ви можете обрати денну, або заочну форму навчання.

Під час навчання Ви маєте можливість:

  • отримати другу вищу освіту;
  • поглиблено вивчати іноземні мови і проходити стажування на підприємствах України, СНД та Західної Європи;
  • отримати звання офіцера запасу (тільки студенти денної форми навчання).

Викладацький склад кафедри – це 24 досвідчені викладача, серед яких 1 академік і 1 член-кор. НАН України, 3 професори, 11 доцентів. Середня кількість студентів кафедри становить 280. Викладання на кафедрі проводиться за європейською системою. Координаторами ECTS виступають гарант галузі 133 Галузеве машинобудування д.т.н.,  професор Корнієнко Я.М та завідувач кафедри к.т.н., доцент Степанюк А.Р. Оцінювання знань здійснюється на основі рейтенгової системи. Рубіжний контроль знань поводиться за допомогою екзаменів та заліків, результатів виконання курсових робіт та проектів, лабораторних та практичних завдань, захисту дипломного проекту. Шкала виставлення оцінок – рейтингова стобальна, з перерахунком в семибальну шкалу ECTS.

До складу кафедри, крім навчальних аудиторій, входять 12 лабораторій (з них 3 комп’ютерні) обладнання яких постійно оновлюється новітніми науковими розробками. На кафедрі функціонує фахова бібліотека, є доступ до електронних документів.

Для вступу на кафедру необхідно отримати сертифікат НМТ з дисциплін:

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України
4. В залежності від обраного предмету : Іноземна мова / Біологія / Фізика / Хімія / Українська література / Географія

Мінімальний конкурсний бал – 130

Увага! Випускники шкіл, технікумів, училищ, за бажанням, можуть покращити свої знання і пройти тестові випробування для вступу до університету у підрозділі доуніверситетської підготовки, який функціонує при кафедрі. В разі успішного виконання тестових завдань, випускники отримують додатково 20 балів до сумарного рейтигу абітурієнта.

СТУДЕНТИ З ІНШИХ МІСТ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ !

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *