Пропонуємо для ознайомлення силабуси навчальних дисциплін PhD на 2021/2022 навчальний рік нашої кафедри:

_№________________________________________________Назва силабусу_______________________________________________Посилання
1 Інтенсифікація гідродинамічних процесів Завантажити
2 Фiлософськi засади наукової дiяльностiЗавантажити
3Іноземна мова для наукової діяльностіїЗавантажити
З
4Моделювання стану суцільного середовищаЗавантажити
5Персп. напр. розв. енерго та ресурсоеф технол.
МАПВ 2020
Завантажити
6Організація науково-інноваційної діяльностіЗавантажити
7Педагогічна практика, типова програм 01Завантажити
8 Педагогічна практика 02Завантажити
9Комп’ютерно-інтегровані технології проектування сучасного обладнання Завантажити
10Інтенсифікація гідродинамічних процесів Завантажити
11Інноваційна практика інжинірингуЗавантажити
12Механіка робочого середовища і процесівЗавантажити
13Теорія пізнання та способи обробки інформаціїЗавантажити
14Комп’ютерне моделювання процесів перенесенняЗавантажити
15 Методологія наукових досліджень Завантажити
16Комп’ютерне моделювання процесів перенесення
Завантажити