Фахівцями кафедри вирішуються актуальні фундаментальні і прикладні наукові проблеми тепломасообміну і гідродинаміки, розв’язуються нагальні задачі промисловості.

Основні напрямки досліджень магістерських дисертацій
Основні напрямки досліджень кандидатських дисертацій
Значних досягнень досягла кафедра в питаннях:

 1. Дослідження процесів утворення комплексних кристалічно-аморфних структур для захисту та екобезпечного розвитку довкілля.
 2. Математичного моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі.
 3. Дослідження гідродинаміки та теплообміну в плівкових апаратах.
 4. Розробці технології та модернізації обладнання для виготовлення трубок, профільно-погонажних виробів, листів і плівок із полімерів методом екструзії.
 5. Дослідження процесу сушіння термолабільних продуктів:
 6. Перенесення в дисперсних системах при утворенні кристалічно-аморфних наноструктур з рідких систем.
 7. Мембранних процесів.
 8. Дослідження процесів сушіння і дегідратації кристалогідратів хлориду магнію.
 9. Додаткового вилучення вуглеводнів з природного газу методом низькотемпературної абсорбції.
 10. Теплообміну та перекристалізації при виробництві комплексних гуміно-мінеральних добрив.
 11. Дослідження процесів утворення багатошарових композитів для утилізації промислових відходів.
 12. Теплопередачі при виробництві паперової продукції.
 13. Первопараційного зміцнення фракційного складу легких дистилятів.
 14. Дослідження процесу одержання біоетанолу.
 15. Дослідження процесу одержання високооктанової кисневої добавки.
 16. Дослідження процесу одержання екологічного суміщеного палива.
 17. Високий рівень підготовки молодих науковців забезпечується регулярним проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” і семінару здобувачів наукових ступенів. Студенти мають можливість набути і покращити навички наукової роботи беручі участь у вирішенні реальних задач в рамках роботи наукового гуртка.Процеси тепломасообміну і переробка полімерів.
 18. Енергоощадні тепломасообмінні процеси при наявності фазового переходу.
 19. Процеси нанесення полімерних захисних покрить та вловлювання металовмісних золей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *