Захист магістрів за освітньо-науковою програмою підготовки «Обладнання хімічних нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв», спеціальність 133 – Галузеве машинобудування, 2022 рік

№з\п Прізвище, ім’я та по-батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, вчені ступінь та звання, прізвище і ініціали керівника МД
1 Ясеньчук Віталій ВасильовичМодернізація установки виробництва хлориду барію з розробкою випарного та мембранного апаратів доцент, канд.техн.наук Гулієнко С.В.
2 Литвин Олександр В’ячеславович Модернізація установки виробництва бензолу з розробкою ректифікаційної колони і парогенераторапрофесор, докт.техн.наук Іваніцький Г.К.
3 Глибовець Світлана ВалентинівнаМодернізація агрегату ВС-300М з розробкою сушарки та блоку калориферів професор, канд.техн.наук Марчевський В.М.