процес сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання

Мета дослідження – визначення кінетичних закономірностей процесу сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання, необхідних для інтенсифікації  цього процесу  та розрахунків і …

Гідродинаміка дисперсних систем у псевдозрідженому шарі з направленою циркуляцією

Метою роботи є підвищення ефективності утворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів  за рахунок активної гідродинаміки. Об’єкт дослідження: процес утворення багатошарових органо-мінеральних …

Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання. Задачі …

Конструкції і застосування фільтрів розплаву

Фільтрування розплаву полімеру дозволяє позбутися від твердих включень, вирівняти температурну і концентраційну неоднорідності. Використання фільтра розплаву в лініях виробництва труб …

Процес віброекструзійного формування фібробетонних виробів

Встановлена можливість віброекструзійного виготовлення бетонних плит покриття, армованих базальтовими фібрами. Запропоновано метод розрахунку процесу ізотермічного, ламінарного плину ньютонівської рідини в …

Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану

У целюлозно-паперовій промисловості при виробництві високоякісного дорогого паперу в якості наповнювача паперового полотна використовують діоксид титану TiO2. Також цей пігмент …