Переваги КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Набір до магістратури ведеться на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання»:

для освітньо-науковою програмою (денна форма)

для освітньо-професійною програмою (денна та заочна форми навчання).

Переваги КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  • Кращий технічний університет України;
  • Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу;
  • Високий рівень підготовки фахівців;
  • Стипендія у розмірі 2500-3500 грн/міс;
  • Гуртожиток для всіх іногородніх студентів;
  • Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднено нижче.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти нижче або, на сайті приймальної комісії інституту ( https://pk.kpi.ua/#timeline  на вкладці «Магістратура»).

Для вступу в магістратуру за державним замовленням необхідно скласти:

  1. Єдиний Вступний Іспит (Іноземна+Тест загальної навчальної компетентності)
  2. Фахове вступне випробування
  3. Мотиваційний лист

Для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно:

Мотиваційний лист

Конкурсний бал розраховується:

КБ = (ЄВІ1*К1+ЄВІ2*К2+Ф*К3)/(К1+К2+К3)


ЄВІ1 – оцінка ЄВІ з іноземної мови (від 100 до 200 балів), ЄВІ2 – оцінка ЄВІ з ТЗНК (від 100 до 200 балів), Ф – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів), К1/К2/К3 – коефіцієнти впливу даних балів.

Більш детально за посиланням в документі Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

НазваПосилання
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
за спеціальністю   133 Галузеве машинобудування
Завантажити
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра
за спеціальністю   133 Галузеве машинобудування
Завантажити
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

Орієнтовні строки вступної кампанії:

08 травня – 31 травня – Реєстрація на ЄВІ, ЄФВВ

з 01 липня – Реєстрація електронних кабінетів

17 липня – 28 липня – Фахові вступні випробування в закладі освіти (крім ЄВІ, ЄФВВ)

31 липня – 21 серпня- Подання заяв

З 26 серпня – Надання рекомендацій за держзамовленням та початок подачі оригіналів

29 серпня – Виконання вимог для зарахування (бюджет)

31 серпня – Наказ на зарахування за держзамовленням

До 06 вересня – Виконання вимог для зарахування (контракт)

07 вересня – Наказ на зарахування (контракт)

Слідкувати за ключовими датами

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

Редагувати