Переваги КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Набір до магістратури ведеться на спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання»:

для освітньо-науковою програмою (денна форма)

для освітньо-професійною програмою (денна та заочна форми навчання).

Переваги КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • Кращий технічний університет України;
 • Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу;
 • Високий рівень підготовки фахівців;
 • Стипендія у розмірі 2500-3500 грн/міс;
 • Гуртожиток для всіх іногородніх студентів;
 • Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Якщо ти плануєш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний – другий (магістерський) рівень вищої освіти. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Проте, вступ до аспірантури можливий з дипломом магістра як за освітньо-науковою так і за освітньо-професійною програмою.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для вступу на 133 спеціальність крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), необхідно буде скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань розміщені трохи нище.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Для вступу в магістратуру необхідно скласти:

 1. Єдиний Вступний Іспит (Іноземна+Тест загальної навчальної компетентності)
 2. Фахове вступне випробування
 3. Мотиваційний лист

Для вступу за державним замовленням необхідно мати 130 балів із даних іспитів; для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно мати 100 балів з іспитів.

Конкурсний бал розраховується:

КБ = (ЄВІ1*К1+ЄВІ2*К2+Ф*К3)/(К1+К2+К3)


ЄВІ1 – оцінка ЄВІ з іноземної мови (від 100 до 200 балів), ЄВІ2 – оцінка ЄВІ з ТЗНК (від 100 до 200 балів), Ф – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів), К1/К2/К3 – коефіцієнти впливу даних балів.

Більш детально за посиланням в документі Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

 

За більш новою і своєчасною інформацією щодо вступу до магістратури перейдіть на сайт приймальної комісії

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

Назва Посилання
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
за спеціальністю   133 Галузеве машинобудування
Завантажити
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра
за спеціальністю   133 Галузеве машинобудування
Завантажити
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра  

Ключові дати вступної кампанії:

 • 07 травня – 18:00 29 травня (основна сесія) – Реєстрація для складання ЄВІ / ЄФВВ
 • 01 липня – 18:00 – 27 липня – Терміни реєстрації заяв для участі у фаховому іспиті
 • 24 червня – 15 липня – Основна сесія ЄВІ, ЄФВВ (для спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 08, 12, 28)
 • 17 – 28 липня – Фахові вступні випробування в закладі освіти
 • 01 серпня – 22 серпня 18:00 – Терміни реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі
 • не пізніше 24 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 • не пізніше 18:00 26 серпня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 • 27 серпня – Терміни зарахування вступників за державним замовленням
 • не пізніше 28 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап)
 • не пізніше 17:00 30 серпня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап)
 • не пізніше 30 серпня – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ етап)
 • не пізніше 31 серпня – Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап)
 • не пізніше 17:00 01 вересня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ етап)
 • не пізніше 02 вересня – Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ етап)

 

Слідкувати за ключовими датами

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році

 

Телефони для довідок: (098)399-60-18 Григорій Подиман

Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ІХФ – +38 (050) 774-84-52

Телеграм-канал щодо питань вступу на інженерно-хімічний факультет [посилання].

Email відбірковї комісії ІХФ: vk.ikhf@lll.kpi.ua.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського [посилання]

Телефон Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського – +38(044) 204-96-45, 204-96-46

Email Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: pk.kpi@lll.kpi.ua

 

#Вступ_до_магістратури #Вступ_2024 #Вступ_до_КПІ_2024