Пропонуємо для ознайомлення Ф-каталог нашої кафедри:

№ п/п______________________________________________________________Назва_______________________________________________________Посилання
_1_Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (вступ 2019 року)
Завантажити
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
_2_Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою
«Комп’ютерно-інтегровані технології проектування

обладнання хімічної інженерії» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (вступ 2020 і 2021 років)
Завантажити
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
_3_Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої
програми “КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Завантажити
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
_4_Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін
освітньої програми Галузеве машинобудування
третього (PhD) рівня вищої освіти
Завантажити