Ініціативна тема “Розробка ефективного обладнання виробництва біоетанолу (тема № 07/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи Пріоритетний напрям: заміщення традиційних видів енергоресурсів отриманими з відновлюваних джерел енергії Інноваційні …

Ініціативна тема “Процес гарячого пресування паперового полотна (тема № 06/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи Пріоритетний напрям: технології енергетичного машинобудування. Інноваційні напрямки: впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій. …

Ініціативна тема “Процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання”

Метою НДР на тему «Процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання»  є дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння паперу із використанням …

Ініціативна тема “Експериментальне дослідження гідродинаміки і теплообміну у роторно-плівкових апаратах”

1 Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи Пріоритетний напрям: Розробка нового обладнання та сталий розвиток. Інноваційні напрямки: Удосконалення …

Ініціативна тема “Розроблення енергоефективного процесу одержання гуміново-органо-мінеральних добрив (тема № 01/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток. Інноваційні напрямки: Удосконалення …

УДОСКАНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Ініціативна тема “Удосканалення процесу віброекструзії фібробетонних виробів”

1 Підстава для проведення роботи Підстава для проведення роботи – Науковий план кафедри. Виконавець роботи: Інженерно-хімічний факультет НТУУ “КПІ”, кафедра …