Рецензії, пропозиції і зауваження можна надіслати на електронну адресу кафедри ynk@kpi.ua, або на адресу: 02056, м.Київа, пр. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря сікорського, корп. 19. Голові НМК 133 Галузеве машинобудування Корнієнку Я.МДля публічного обговорення

Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА завантажити
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАзавантажити
Комп’ютерно-інтегровані технології
проектування обладнання хімічної інженерії
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
завантажити