Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв проводить конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених

Тези необхідно подати у роздрукованому (з підписами всіх авторів)та електронному варіантах до ауд 205/2-19 Улітьку Р.М.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Оформлення тексту. Обсяг 2 сторінки державною мовою, 14 кеглем, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Структура тез:

  • у лівому верхньому куті аркуша УДК;
  • з наступного рядка посередині напівжирним шрифтом назву тез;
  • з наступного рядка посередині звичайним шрифтом інформацію про автора, керівника проекту та організацію;
  • через один рядок подається текст тез.

Тези повинні містити:

  • мету проекту, обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
  • інформацію про виконані розрахунки та креслення;
  • аналіз проведеної модернізації апарату;
  • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або (та) досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження, тощо).

Матеріали конференцій:

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій:

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (30-31 января 2008 г.)
Завантажити збірку тез (571 kb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (22 апреля 2008 г.)
Завантажити збірку тез (1.2 Mb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (6 ноября 2008 г.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

IV Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (23 квітня 2009 р.)
Завантажити збірку тез (5.6 Mb)

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (05 листопада 2009 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.9 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (3.8 Mb)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.8 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (2.5 Mb)

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-21 листопада 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.3 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (9 Mb)

VІII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (13 квітня 2011 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.7 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (4.1 Mb)

IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (5.8 Mb)

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.8 Mb)

XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (9.3 Mb)

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (11.3 Mb)

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (18-19 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.95 Mb)

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.05 Mb)

XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (12-13 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (5.94 Mb)

XXII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (23-25 квітня 2018 р.)
Завантажити збірку тез (4.13 Mb)

XXIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (28-29 листопада 2018 р.)
Завантажити збірку тез (2.89 Mb)

ХХIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (22-23 квітня 2019 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 105 c
Завантажити збірку тез (3.19 Mb)

ХХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (25-26 листопада 2019 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 72 c
Завантажити збірку тез (2.13 Mb)

ХХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (21-22 травня 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 70 c
Завантажити збірку тез (2.13 Mb)

ХХVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (25-26 листопада 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 116 c
Завантажити збірку тез (3.2 Mb)

ХХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (28-29 квітня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – 110 c
Завантажити збірку тез (1.9 Mb)

ХХIХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (06-08 грудня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – 86 c.
Завантажити збірку тез (1.9 Mb)

ХХX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (24-26 травня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – 54 c.
Завантажити збірку тез (1.6 Mb)

ХХXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (5-7 грудня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – 135 c.
Завантажити збірку тез (3.0 Mb)

ХХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (3 травня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 186c.
Завантажити збірку тез (4.03 Mb)

ХХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (15 грудня 2023 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 158c.
Завантажити збірку тез (3.32 Mb)

ХХХIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” 16 травня 2024 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2024. – 191 c..
Завантажити збірку тез (4.31 Mb)

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

I Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (4.5 Mb)

II Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.1 Mb)

IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (5.3 Mb)

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-21 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.02 Mb)

X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.73 Mb)

XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (06-07 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 110 c (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 107 c (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (3.14 Mb)

Завантажити збірку тез 1 (3.14 Mb)

XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 107 c (23-25 квітня 2018 р.)
Завантажити збірку тез (4.65 Mb)

XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 190 c (28-29 листопада 2018 р.)
Завантажити збірку тез (5.1 Mb)

XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (22-23 квітня 2019 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 129 c
Завантажити збірку тез (3.88 Mb)

XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (25-26 листопада 2019 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 187 c
Завантажити збірку тез (7.58 Mb)

XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (21-22 травня 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 186 c
Завантажити збірку тез (4.00 Mb)

XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (25-26 листопода 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – 299 c
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (28-29 квітня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – 248 c
Завантажити збірку тез (3.2 Mb)

XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (06-08 грудня 2021р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – 161 c
Завантажити збірку тез (3.2 Mb)

XXII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (24-26 травня 2022р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – 161 c
Завантажити збірку тез (3.2 Mb)

XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (5-7 грудня 2022р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – 281 c
Завантажити збірку тез (6.6 Mb)

XXIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (3 травня 2023р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 219c
Завантажити збірку тез (4.4 Mb)

XXV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (15 грудня 2023р. м. Київ) / Укладач Я. М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 226c
Завантажити збірку тез (4.70 Mb)

XXVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (16 травня 2024 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2024. – 196 с.
Завантажити збірку тез (3.64 Mb)