__№ п/п_________________________________________________________________Назва_______________________________________________________Посилання
_1_Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
Завантажити
—————————————————————————————————————————————————————————————————
_2_Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої
програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОППдругого (магістерського) рівня вищої освітиФ
Завантажити
—————————————————————————————————————————————————————————————————
_3_Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої
програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОНП
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Завантажити
—————————————————————————————————————————————————————————————————
_4_Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін
освітньої програми Галузеве машинобудування
третього (PhD) рівня вищої освіти
Завантажити