МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ

Посилання на матеріали тези. Застосування техніки псевдозрідження для одержання твердих мінерально-гумінових композитів з рідких систем із заданими властивостями дозволяє сумістити …

ДИСПЕРСІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ПЛАВЛЕННЯ ПОЛІМЕРУ В ДИСКОВОМУ ЕКСТРУДЕРІ

Посилання на матеріали тези. При екструзії полімерних матеріалів широкого поширення набули черв’ячні екструдери, в яких реалізується пробкова модель плавлення, так звана …

ЯВИЩА ОСАДЖЕННЯ НА ПОВЕРХНІ МЕМБРАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАРОМЕМБРАННІ ПРОЦЕСИ

Посилання на матеріал (.pdf) Експлуатаційна      ефективність        мембранних       систем        очищення обмежується,       в         основному,        забрудненням        мембран.        Зниження продуктивності       мембранних       установок       на       95–97%       …

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ РЕТУРНУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В ПРИСУТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОМІШОК

Посилання на матеріал (.pdf) Оскільки Україна є аграрною державою, то для нас дуже важливим є підтримування родючості наших грунтів. Як …