Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання

АНОТАЦІЯ

Завантажити презентацію: презентація

Новохат О.А. Процес сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання. – На правах рукопису.

Ключові слова: флютинг, сушіння, інфрачервоне випромінювання, вологовміст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології (технічні науки). Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України, Київ, 2016 р.

Продукція, що виготовлена на базі флютингу

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання, насамперед в періодах нагрівання та першому періоді сушіння. В основу теоретичних досліджень покладено принципи фізичного та математичного моделювання.

Фізична модель процесу сушіння

Отримано нові кінетичні залежності процесу сушіння флютингу із застосуванням енергії інфрачервоного випромінювання за різних технологічних параметрів процесу. Показано, що температура флютингу в першому періоді сушіння за малої густини променевого потоку майже не змінюється і є рівною температурі мокрого термометра; а зі збільшенням густини променевого теплового потоку температура флютингу в першому періоді сушіння збільшується і наближається до температури насичення.

Графічні закономірності процесу сушіння флютингу

Встановлено вплив технологічних параметрів на інтенсивність процесу та надано рекомендації щодо раціонального вибору цих параметрів. Встановлено питомі затрати на енергоресурс під час сушіння флютингу із застосуванням енергії ІЧВ за різних тарифікації електроенергії та порівняно з затратами на використання водяної пари в сушильних циліндрах. Показано, що застосування ІЧВ для сушіння флютингу зменшить витрати природного газу на виробництво водяної пари та викиди вуглекислого газу в атмосферу при спалюванні природного газу. Результати роботи впроваджено на папероробному обладнанні.

Схема експериментальної установки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *