№ п/п ________________________________________________________Назва_______________________________________________________ Посилання
_1_ Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування Завантажити
_2_ Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити
_3_ Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛАДНАННЯ“, ОНП другого (магістерського) рівня вищої освіти
_4_ Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми Галузеве машинобудування третього (PhD) рівня вищої освіти Завантажити