Силабуси дисциплін на 2023-2024 навчальні роки.

2 курс бакалаври

Сачок Р.В.
– Програмне забезпечення інженерних розрахунків (укр. / англ.)

Семінський О.О.
– Основи хімічної інженерії (укр. / англ.)
– Системи автоматизованого інжинірингу (укр. / англ.)

Степанюк А.Р.
– Процеси перенесення у суцільних середовищах (укр. / англ.)

3 курс бакалаври

Швед М.П.
– Процеси та обладнання хімічної технології.-1. Теплові процеси (укр. / англ.)

Корнієнко Я.М.
– Процеси та обладнання хімічної технології-2. Гідромеханічні та механічні процеси (укр. / англ.)
Андреєв І.А.
– Розрахунки і конструювання обладнання-1. Розрахунок та конструювання основних елементів посудин та апаратів (укр. / англ.)

Сачок Р.В.
– Основні алгоритми для розрахунку інженерних задач (укр. / англ.)

– Реалізація методів числових розрахунків із заcтосуванням Python (укр. / англ.)
Семінський О.О.
– Комп’ютерні системи проектування: Autocad (укр. / англ.)
– Комп’ютерний дизайн теплообмінного обладнання (укр. / англ.)
– Комп’ютерні системи двовимірного проектування (укр. / англ.)
– Методи 3D-інженерії (укр. / англ.)
Новохат О. А.
– Web-програмування (укр. / англ.)
– 3D-інженерія: Solidworks ( укр. / англ.)
Степанюк А.Р.
– Процеси та технології первинної газо- і нафтопереробки (укр. / англ.)
– Спеціальні методи термічної підготовки (укр. / англ.)
Гулієнко С.В.
– Термодинаміка в хімічній інженерії (укр. / англ.)
Гайдай С.С.
– Комп’ютеризовані технології 3D-друку (укр. / англ.)
– Курсовий проєкт з процесів та обладнання хімічної технології (укр. / англ.)

4 курс бакалаври

Андреєв І.А.
– Розрахунки і конструювання обладнання-2. Розрахунок і конструювання елементів обладнання галузі (укр. / англ.)
– Розрахунки і конструювання обладнання-3. Розрахунок і конструювання елементів спеціального обладнання (укр. / англ.)
– Курсовий проєкт з розрахунків і конструювання обладнання (укр. / англ.)
– Розрахунок і конструювання несучих елементів конструкцій (укр. / англ.)
Корнієнко Я.М.
– Процеси та обладнання хімічної технології-3. Масообмінні процеси (укр. / англ.)
Семінський О.О.
– Подрібнення матеріалів (укр. / англ.)
– Промислове перемішування (укр. / англ.)
Новохат О. А.
– Технологія виготовлення апаратів (укр. / англ.)
Гулієнко С.В.
– Основи мембранної технології (укр. / англ.)
– Основи ремонту і монтажу апаратів (укр. / англ.)
Степанюк А.Р.
– Процеси вироблення і переробки високомолекулярних сполук (укр. / англ.)
Сачок Р.В.
– Переддипломна практика (укр. / англ.)

1 курс бакалаври ПРИСКОРЕННИКИ

Сачок Р.В.
– Програмне забезпечення інженерних розрахунків (укр. / англ.)

Семінський О.О.
– Основи комп’ютерного дизайну (укр. / англ.)
Степанюк А.Р.
– Процеси перенесення у суцільних середовищах (укр. / англ.)

2 курс бакалаври ПРИСКОРЕННИКИ

Швед М.П.
– Процеси та обладнання хімічної технології.-1. Теплові процеси (укр. / англ.)

Корнієнко Я.М.
– Процеси та обладнання хімічної технології-2. Гідромеханічні та механічні процеси (укр. / англ.)
Андреєв І.А.
– Розрахунки і конструювання обладнання-1. Розрахунок та конструювання основних елементів посудин та апаратів (укр. / англ.)
Семінський О.О.
– Комп’ютерні системи проектування: Autocad (укр. / англ.)
– Комп’ютерний дизайн теплообмінного обладнання (укр. / англ.)
– Комп’ютерні системи двовимірного проектування (укр. / англ.)
– Методи 3D-інженерії (укр. / англ.)
Новохат О.А.
– 3D-інженерія: Solidworks ( укр. / англ.)
Степанюк А.Р.
– Процеси та технології первинної газо- і нафтопереробки (укр. / англ.)
Сачок Р.В.
– Основні алгоритми для розрахунку інженерних задач (укр. / англ.)
– Реалізація методів числових розрахунків із заcтосуванням Python (укр. / англ.)
Гайдай С.С.
– Комп’ютеризовані технології 3D-друку (укр. / англ.)
– Курсовий проєкт з процесів та обладнання хімічної технології (укр. / англ.)

3 курс бакалаври ПРИСКОРЕННИКИ

Андреєв І.А.
– Розрахунки і конструювання обладнання-2. Розрахунок і конструювання елементів обладнання галузі (укр. / англ.)
– Розрахунки і конструювання обладнання-3. Розрахунок і конструювання елементів спеціального обладнання (укр. / англ.)
– Курсовий проєкт з розрахунків і конструювання обладнання (укр. / англ.)
– Розрахунок і конструювання несучих елементів конструкцій (укр. / англ.)
Корнієнко Я.М.
– Процеси та обладнання хімічної технології-3. Масообмінні процеси (укр. / англ.)

Семінський О.О.
– Подрібнення матеріалів (укр. / англ.)
– Промислове перемішування (укр. / англ.)
Новохат О. А.
– Технологія виготовлення апаратів (укр. / англ.)
Гулієнко С.В.
– Основи мембранної технології (укр. / англ.)
– Основи ремонту і монтажу апаратів (укр. / англ.)
Степанюк А.Р.
– Процеси вироблення і переробки високомолекулярних сполук (укр. / англ.)
Сачок Р.В., Степанюк А.Р.
– Переддипломна практика (укр. / англ.)

1 курс магістатури

Іваницький Г.К. Марчевський В. М.
– Інжиніринг інноваційних технологій та обладнання (укр. / англ.)

Гайдай С.С., Бишко М.А.
– Інжиніринг інноваційних технологій та обладнання. Курсова робота (укр. / англ.)
Гулієнко С.В.
– Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень (укр. / англ.)
– Наукова робота за темою магістерської дисертаціїНаукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна роботаза темою магістерської дисертації (укр. / англ.)
Гулієнко С.В., Гусарова О.В.
– Моделювання процесів синтезу та розділення (укр. / англ.)
Гусарова О.В.
– Компютерно-інтегровані технології проектування та виготовлення обладнання хімічної технології (укр. / англ.)
Степанюк А.Р., Швед М.П.
– Комп’ютерно-інтегровані технології моделювання процесів та обладнання синтезу і переробки високомолекулярних сполук (укр. / англ.)
– Глибока переробка нафти (укр. / англ.)

2 курс магістатури

Сачок Р.В.
– Практика магістрів професійних (укр. / англ.)

1 курс PhD

Семінський О.О.
– Методологія наукових досліджень (укр. / англ.)
Корнієнко Я.М.
– Організація науково-інноваційної діяльності (укр. / англ.)

2 курс PhD

Семінський О.О.
– Комп’ютерне моделювання процесів перенесення (укр. / англ.)

Корнієнко Я.М.
– Перспективні напрями розвитку енерго- та ресурсоефективних процесів, обладнання та технологій (укр. / англ.)
– Інтенсифікація гідродинамічних процесів (укр. / англ.)
Іваницький Г.К.
– Моделювання стану суцільного середовища (укр. / англ.)
Корнієнко Я.М., Сачок Р.В., Степанюк А.Р.
– Педагогічна практика (укр. / англ.)

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри

Гулієнко С.В.
– Обладнання для очищення технологічних рідин ( укр. / англ. )
Гусарова О.В.
– Обладнання хімічних виробництв ( укр. / англ. )
Семінський О.О.
– Процеси та апарати хімічних виробництв 2. Механічні, гідромеханічні і масообмінні процеси ( укр. / англ. )
Швед М.П., Новохат О.А.
– Процеси та апарати хімічних виробництв -1. Технічна гідравліка. Основи теплопередачі. Теплообмінне обладнання (укр. / англ.)
Дуда Б.І
– Процеси та апарати хімічної технології-1. Теплові процеси (укр. / англ.)

Дисципліни іншик кафедр та факультетів (АРХІВ СИЛАБУСІВ)