_1_ Програма вступного іспиту
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Завантажити
_2_ Програма додаткового вступного іспиту
для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Завантажити
_3_ Програма комплексного фахового випробування
для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра
«Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання»
Завантажити
_4_Програма комплексного фахового випробування
для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
«Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання»
Завантажити
_5_Програма комплексного атестаційного екзамену
здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня «бакалавр»
за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії»
Завантажити
_6_Програма комплексного атестаційного екзамену
здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня «бакалавр»
за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв »
Завантажити