Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

проф. Марчевський В.М.

НДКР №2 від 01.07.2019 Розробка методики дослідження та лабораторної установки охолодження термізованого перліту, отримання експериментальних параметрів, необхідних для розробки обладнання. 30 тис. грн. за 2020 р. (Інженерно-хімічний факультет, керівник проф.. В.М. Марчевський

Спучений перліт – якісний та екологічний теплоізоляційний матеріал, який широко використовується при будівництві. Існуючий промисловий комплекс ПРАТ «Берегівський кар’єр» замовив конструкторську документацію на обладнання для охолодження термізованого перліту.

Технологічні потужності підприємства дозволяють виконувати повний цикл від добичі перліту, його сушки, термізації при +240С для видалення фізично зв’язаної вологи, охолодження та спучення і фасування. Крім того, підприємство сертифікувало свою продукцію та постійно вдосконалює виробництво. Зважаючи на зростаючий попит на термінований не спучений перліт для потреб інших підприємств було прийнято.

Розробка процесу досушування плаву аміачної селітри (укр.)

Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: №84-с

професор, к.т.н. Марчевський В. М.

Тема розробки сформувалася під час обстеження виробництва ПАО “СТИРОЛ”, а саме, – дільниці досушування плаву аміачної селітри. Технологія досушування полягає у плівковому стіканні плаву аміачної селітри за температури 190С та продувці над плівкою розігрітого повітря. Початковий вміст вологи у плаві – 2%, кінцевий 0,2%. Проблема даного процесу у значних викидах в атмосферу з’єднань аміаку. Лабораторні дослідження (фото 1, 2) виявили термічну нестабільність (розкладання) аміачної селітри, до того ж процес екзотермічний, що може викликати ланцюгову реакцію. Витрати плаву в основному пов’язані з сублімацією (випаровування) селітри.

Виготовлено експериментальну установку, та проведені дослідження можливості досушування аміачної селітри перегрітою парою. Експериментальні дослідження також підтвердили можливість використання перегрітої пари для процесу досушування аміачної селітри.

Переваги такого способу досушування:

1. зв’язування вільного аміаку і його рециклінг (у попередній схемі сушіння проводилось повітрям), зменшити сублімацію аміачної селітри;

2. зниження вірогідності деструкції (термічне розкладання) аміачної селітри за ланцюговим механізмом, у зв’язку з більшою тепловіддачею та теплоємкістю перегрітої водяної пари відповідно до повітря.

Результати роботи впроваджено: надано розрахунки та рекомендації що до переобладнання промислового обладнання АТ “Стирол” з метою визначення ефективності промислового процесу досушування аміачної селітри перегрітою водяною парою; планується провести конференцію з обговорення на заводі, та підписати акт виконаних робіт; результати роботи використано у програмі підготовки магістрів за спеціальністю “Обладнання лісового комплексу. Спеціалізація: Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно-паперового виробництва.

Деталі впровадження:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установоювід впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
2 Розробка методики дослідження та лабораторної установки охолодження термізованого перліту, отримання експериментальних параметрів, необхідних для розробки обладнання. Марчевський В.М. ПРАТ «Берегівський кар’єр», 90260, Закарпатська обл., Берегивський район, село Мужиево, ВУЛИЦЯ РАКОЦИ ФЕРЕНЦА ИИ, будинок 245 20.09.2020 Акт №3 Обсяг отриманих коштів 30,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю. Виготовлено лабораторну установку, отримано зразки продукції

Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установоювід впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
1 Технічне рішення, специфікація та розрахунки для рекуперації тепла сирцеху. Марчевський В.М. Філія «Менський сир» Приватне підприємство “Консалтингова фірма” Прометей” м. Мена 26.05.2019 Акт № 4 Обсяг отриманих коштів 60,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю. Пуско-налагоджувальні роботи, авторський надзор устаткування рекуперації тепла сирцеху.
2 Розробка методики дослідження та лабораторної установки охолодження термізованого перліту, отримання експериментальних параметрів, необхідних для розробки обладнання. Марчевський В.М. ПРАТ «Берегівський кар’єр», 90260, Закарпатська обл., Берегивський район, село Мужиево, ВУЛИЦЯ РАКОЦИ ФЕРЕНЦА ИИ, будинок 245 20.09.2019 Акт №1 Обсяг отриманих коштів 72,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю. Конструкторська документація на лабораторну установку
3 Розробка методики дослідження та лабораторної установки охолодження термізованого перліту, отримання експериментальних параметрів, необхідних для розробки обладнання. Марчевський В.М. ПРАТ «Берегівський кар’єр», 90260, Закарпатська обл., Берегивський район, село Мужиево, ВУЛИЦЯ РАКОЦИ ФЕРЕНЦА ИИ, будинок 245 20.09.2019 Акт №2 Обсяг отриманих коштів 60,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю. Конструкторська документація на промислову установку.

Тема розробки сформувалася під час обстеження виробництва ДП «Мілкіленд-Україна», який входить до міжнародної групи компаній «Milkiland NV»“, а саме, – обладнання охолодження молока. Фірма – виробник холодильника молока DeLaval – монополіст, який продає своє обладнання у 115 країнах світу.

Охолоджувач молока

Якість обладнання висока (фото 1), однак вартість охолоджувача молока у потоці, продуктивністю 1,5 т/годину біля 100 тис. EUR. Визначення режимів потоку, та інших параметрів дозволило оптимізувати устаткування та за рахунок комплектації високоякісними комплектуючими (компресор холодильної машини, пластинчастий теплообмінник, таке інше) створити конкурентну установку (фото 2). Крім значно меншої вартості (20 тис. EUR) нове устаткування має наступні переваги: тепло молока, та випарник холодильної машини гріють воду для технічних потреб ферми, що значно підвищую енергозаощаджуючі параметри устаткування.

Модернізація охолоджувача молока

Розроблено нову конструкцію охолоджувача молока, обрано оптимальний компресор та робочий газ – фреон R507: перемішані R-125 и R-143a, масова доля яких складає по 50 %. За характеристиками холодоагент близький до R502. При використанні R507 холодильний коефіцієнт циклу менше на 8-11%, а

Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установоювід впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
1 Модернізація установки для охолодження молока в потоці з переходом на двоходову схему та рекуперацією теплоти молока з метою збільшення холодопродуктивності Марчевський В.М. Технічне рішення, специфікація та розрахунки для охолодження 2200 кг молока на годину ДП Красносільське-молоко»,16443, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с.Красносільське, вул. Леніна, 112 01.03.2018, Акт № 1 Обсяг отриманих коштів 196,686 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
2 Модернізація установки для охолодження молока в потоці з переходом на двоходову схему та рекуперацією теплоти молока з метою збільшення холодопродуктивності Марчевський В.М. Технічне рішення, специфікація та розрахунки для охолодження 2200 кг молока на годину ДП Красносільське-молоко»,16443, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с.Красносільське, вул. Леніна, 112 04.04.2018, Акт № 2 Обсяг отриманих коштів 40,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
3 Модернізація установки для охолодження молока в потоці з переходом на двоходову схему та рекуперацією теплоти молока з метою збільшення холодопродуктивності для охолодження 2200 кг молока на годину Марчевський В.М. Розроблений метод та алгоритми розрахунку, ТЗ для збільшення холодопродуктивності для охолодження 2200 кг молока на годину ДП «Красносільське-молоко», 16443, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с.Красносільське, вул. Леніна, 112 20.06.2018, Акт № 3 Обсяг отриманих коштів 40,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
4 Модернізація установки для охолодження молока в потоці з переходом на двоходову схему та рекуперацією теплоти молока з метою збільшення холодопродуктивності для охолодження 2200 кг молока на годину Марчевський В.М. Монтаж, пуско-налагоджувальні роботи для збільшення холодопродуктивності для охолодження 2200 кг молока на годину ДП «Красносільське-молоко», 16443, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с.Красносільське, вул. Леніна, 112 01.03.2018, Акт № 1 Обсяг отриманих коштів 40,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
5 Надання послуг з розробки і впровадження системи рекуперації тепла сирцеху Марчевський В.М. Технічне рішення, специфікація та розрахунки для рекуперації тепла сирцеху
26.06.2018 Акт № 2 Обсяг отриманих коштів 74,040 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
6 Надання послуг з розробки і впровадження системи рекуперації тепла сирцеху Марчевський В.М. Технічне рішення, специфікація та розрахунки для рекуперації тепла сирцеху Філія «Менський сир» Приватне підприємство “Консалтингова фірма” Прометей” м. Мена 26.04.2018 Акт № 3 Обсяг отриманих коштів 70,0 тис. грн. Налагоджено подальшу співпрацю.
7 Апарат псевдозрідженого шару Продаж ліцензії Реквізити покупця – ТОВ «Цеоліт-Біо» 90400, Закарпатська обл., місто Хуст, вулиця Заводська , будинок 1, корпус А Код ЄДРПОУ 39749198 р/р 26009300545385 в ПАТ «Ощадбанк» МФО 312356 Інд. под. № 397491907171 ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ; № Л/17-11; Дата 18.12.2017 Обсяг виконання 10 тис. грн

Модернізація установки для охолодження молока в потоці з переходом на двоходову схему та рекуперацією теплоти молока з метою збільшення холодопродуктивності

Модернизация установки для охлаждения молока в потоке с переходом на двухходовой схему и рекуперацией теплоты молока с целью увеличения холодопроизводительности

Модернизация установки для охлаждения молока в потоке с переходом на двухходовой схему и рекуперацией теплоты молока с целью увеличения холодопроизводительности

  1. номер реєстрації в університеті №1 від 10.02.2018 (госпдоговірна робота).
  2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). ( Трьома мовами: укр., рос., англ. ). професор, к.т.н. Марчевський В. М., профессор, к.т.н. Марчевский М., Professor, Ph.D. Marchevsky V. M.
  3. Суть розробки, основні результати.(Трьома мовами: укр., рос., англ., обсягом не менше 1500-2000 знаків кожною мовою).

На підприємстві ДП “Красносільське-молоко” встановлена фреонова холодильна установка (ФХУ), проектна потужність якої складає 1500 кг/год молока, охолодженого до (4÷5)С. В зв’язку з збільшенням продуктивності доїльної зали до (1900÷2000) кг/год і подальшому збільшенні до 2100 кг/год, холодопродуктивності ФХУ недостатньо. Внаслідок чого молоко на ФХУ охолоджується до (12÷14)С. Доохолодження молока да (4÷3)С здійснюється в ємностях збереження, що оснащені індивідуальними холодильними установками, повільно. Збільшення часу охолодження призводить до зниження якості молока.

Метою даної роботи є модернізація діючої фреонової холодильної установки, що включає перехід на двоходову схему відведення теплоти молока в потоці (1 – водою за допомогою додаткового теплообмінника; 2 – гліколем за допомогою діючого теплообмінника).

В результаті проведеної модернізації розвантажено діючу фреонову холодильну установку (ФХУ) відведенням (37÷30) уВт тепла водою додаткового теплообмінника, що дозволяє збільшити холодопродуктивність модернізованої установки до 74 кВт. Розраховано холодопродуктивність при переході на двоходову схему з рекуперацією теплоти молока. Визначено гідравлічний опір, та необхідну площу теплообміну апарату охолодження молока.

Результати роботи будуть використані на підприємствах харчової промисловості України в процесі реконструкції існуючих та проектуванні нових підприємств.

Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
1 Незавершена №92-п “« Надання послуг з розробки і впровадження системи рекуперації тепла сирцеху». (керівник професор, к.т.н. Марчевський В. М. (укр.))
Встановлено можливості доповнення технологічної схеми сирцеху новим обладнанням з метою підвищення енергоефективності виробництва молочних продуктів. Робота передбачає у 2016-2017р модернізацію конструкції апарату та реалізацію технічного рішення.
ПП КФ “Прометей” Філія “Менський сир”, Київська обл., м. Сквира 30.11.2016 р. Використання рекуператора у вигляді запропонованих згідно ТЗ технологічної схеми двох пластинчастих теплообмінників з площею теплообміну 11 та 40 м. кв. з проміжним теплоносієм – водою, та системою трубопроводів та насосів за розрахунками дозволить забезпечити добову економію витрат холоду 583 кВт, добову економію витрат газу 1477 м. куб/добу, Річний економічний ефект 2 553 239 $/рік. Обсяг отриманих коштів у 2017 р 36,0 тис. грн.
2 Незавершена №93 Дослідження технології спеціального покриття». (керівник професор, к.т.н. Марчевський В. М.) Встановлено можливості отримання спеціальних покриттів на металевій поверхні шляхом випромінювання іонів міді у вакуумі. Робота передбачає у 2016-2017р отримати зразки покриття, вдосконалити конструкцію апарату та реалізувати технічне рішення. ТОВ “ЕПОС”, м. Київ 27.03.2017 Передано дослідні зразки: 30 корпусів дисплеїв, 50 корпусів клавіатур, 40 корпусів маніпуляторів типу “миша” Обсяг отриманих коштів у 2017 р 25,0 тис. грн.

Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

Завершена г/д тема №84-с «Розробка процесу досушування плаву аміачної селітри» (керівник к.т.н., проф. Марчевський В.М.) Обсяг фінансування на 2014 р. – 60,0 тис. грн.

Акт впровадження від 01.03.2014 №84.

Виготовлено експериментальну установку, та проведені дослідження можливості досушування аміачної селітри перегрітою парою. Для забезпечення безпеки виробництва (можливе цепне розкладання аміачної селітри, при цьому утворюється значна кількість вільного аміаку) створено математичну модель, вирішення якої підтвердило можливість досушування перегрітою парою.

Експериментальні дослідження також підтвердили можливість використання перегрітої пари для процесу досушування аміачної селітри.

Переваги такого способу досушування:

1. зв’язування вільного аміаку і його рециклінг (у попередній схемі сушіння проводилось повітрям);

2. зниження вірогідності деструкції (термічне розкладання) аміачної селітри за ланцюговим механізмом, у зв’язку з більшою тепловіддачею та теплоємкістю перегрітої водяної пари відповідно до повітря.

Результати роботи впроваджено:

– надано розрахунки та рекомендації що до переобладнання промислового обладнання АТ “Стирол” з метою визначення ефективності промислового процесу досушки аміачної селітри перегрітою водяною парою;

– планується провести конференцію з обговорення на заводі, та підписати акт виконаних робіт;

– результати роботи використано у програмі підготовки магістрів за спеціальністю “Обладнання лісового комплексу. Спеціалізація: Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно-паперового виробництва.

Розробка надзвичайно важлива, тому що раціональне природокористування вимагає зменшення отруйних викидів в атмосферу.

Результати роботи впроваджено: підготовлено 4 доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях; отримано 1 патент України.

Пріоритетний напрям 3.Нові речовини і матеріали.

Незавершена №93 Дослідження технології спеціального покриття». (керівник професор, к.т.н. Марчевський В. М.) – 50 тис. грн..

Встановлено можливості отримання спеціальних покриттів на металевій поверхні шляхом випромінювання іонів міді у вакуумі. Робота передбачає змоделювати основні процеси нанесення покриття, визначення властивостей такого покриття, вдосконалити конструкцію апарату та запропонувати технічне рішення.

Розроблено Технічне завдання, яке узгоджено з фірмамою ТОВ «ЕПОС», м. Київ, та затверджено ректором НТУУ «КПІ». Мета розробки – дослідження технології спеціального покриття.

В процесі нанесення покриття встановлено оптимальні параметри випромінювання. Запропоновано модернізація апарату для нанесення покриття.

Результати роботи не планується впроваджувати в навчальний процес кафедри МАХНВ.

Результати роботи будуть використані на ТОВ «ЕПОС», м. Київ.

2.1.Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (зазначити тематику, керівників, науковий результат, його значимість).

Виконувалися 9 ініціативних прикладних наукових робіт за напрямком «Високоефективні, екологічно чисті, енерго-і ресурсозберігаючі технології та обладнання хімічної та споріднених промисловостей і створення нових конструкційних матеріалів та об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання».

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 4 монографії, 0 підручник, 0 навчальний посібник, захищено 0 кандидатську дисертацію, опубліковано 66 фахових статей, зроблено 226 доповідей на конференціях, опубліковано 226 тез доповідей, в т.ч. 103 міжнародні. До виконання залучалось 95 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 13 магістерських робіт, 29 дипломних проекти бакалавра, 20 дипломних проектів спеціаліста.

Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу) Відповідність прикладної науково-технічної розробки/ технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, розвитку науки і техніки) Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології (назва суб’єкта господарювання, адреса) Початок і кінець розроблення Вартість розроб­ки (загаль­на сума, тис. грн.) Джерела фінансуван­ня (бюджетні, власні, кошти замовників), тис. грн.
1 №84 Розробка процессу досушування плаву аміачної селітри Раціональне природокористування. АТ “Стирол”, м. Горлівка, Донецької обл. 01.01.2013-27.01.014 100 кошти замовника
2 №92 Надання послуг з розробки і впровадження системи рекуперації тепла сирцеху Енергетика та енергоефективність ПП КФ «ПРОМЕТЕЙ», філія «Менський сир» 01.01.2014-31.12.2015 106 кошти замовника
3 №93 Дослідження технології спеціального покриття Нові речовини і матеріали ТОВ «ЕПОС», м. Київ 01.03.2015-31.12.2016 100 кошти замовника

Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва та автори розробки Показники які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ від впровадження (обсяг отриманих коштів, налагоджено подальшу співпрацю
1 Розробка установки для охолодження молока в потоці з використанням його тепла. професор, к.т.н. Марчевський В. М. Розроблено (та виготовлено по за межами договору) обладнання, що замінило імпортне, та конструкторські нароби та натурні випробування збагатили інтелектуальний потенціал кафедри ДП «Мілкіленд-Україна», с. Красносільске, Борзнянський р-н Черніговської обл. 27.01.2014 №12 0
2 Розробка процесу досушування плаву аміачної селітри., проф. В. М. Марчевський Економічний ефект досягається рециклом сублімінованої речовини (аміачної селітри), яка за стандартної схеми досушування викидалася в навколишнє середовище разом з повітрям, яким досушувалося ПАО “Концерн СТИРОЛ”, м. Горлівка, Донецька обл. 01.03.2014 №84 60 тис. грн.
3 Розробка процесів та обладнання при каскадній екструзії полімерів., доц. Швед Микола Петрович Практичне значення полягає у створенні нового матеріалу, який прозорий та стійкий до удару, аналог акрил-стірольної маси, яка не виготовляється в Україні і дорога. Новий матеріал може бути використаний у виробництві світильників. Науково-виробнича фірма “Компласт”, м. Київ 02.02.2014 №02 0
4 Надання послуг з розробки і впровадження системи рекуперації тепла сирцеху
ПП КФ «ПРОМЕТЕЙ», філія «Менський сир» 01.01.2014-31.12.2015 96

Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ. Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд:

№ з/п Назва та автори розробки Показники які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано ВНЗ від впровадження (обсяг отриманих коштів, налагоджено подальшу співпрацю
1 Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку,проф. Корнієнко Я. М. Розроблено новий спосіб одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново сірковмісних добрив з вітчизняної сировини із змінним співвідношенням поживних та стимулюючих речовин. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 20…30% Інститут газу, 01113 вул. Дегтярівська 39 НАН України, Інститут технічної теплофізики 03057 вул. Жилябова 2А НАН України 22.11.2013 №2543

15.11.2013
Налагоджено подальшу співпрацю шляхом використання результатів роботи у розробці та проектуванні промислових агрегатів 140 тис.грн.
2 Розробка процесу досушування плаву аміачної селітри., проф. В. М. Марчевський Економічний ефект досягається рециклом сублімінованої речовини (аміачної селітри), яка за стандартної схеми досушування викидалася в навколишнє середовище разом з повітрям, яким досушувалося ПАО “Концерн СТИРОЛ”, м. Горлівка, Донецька обл. 22.11.2013 №84 50 тис. грн.
3 Розробка установки для охолодження молока в потоці з використанням його тепла., проф. В. М. Марчевський Важливість розробки полягає у практичному результаті – розроблено (та виготовлено по за межами договору) обладнання, що замінило імпортне, та конструкторські нароби та натурні випробування збагатили інтелектуальний потенціал кафедри ДП «Мілкіленд-Україна», с. Красносільске, Борзнянський р-н Черніговської обл. 24.10.2013 №82 60 тис. грн.
4 Розробка процесів та обладнання при каскадній екструзії полімерів., доц. Швед Микола Петрович Практичне значення полягає у створенні нового матеріалу, який прозорий та стійкий до удару, аналог акрил-стірольної маси, яка не виготовляється в Україні і дорога. Новий матеріал може бути використаний у виробництві світильників. Науково-виробнича фірма “Компласт”, м. Київ 27.11.2013 №89 20 тис. грн.