Модернізація лінії виробництва оцтової кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація лінії виробництва оксиду етилену з розробкою абсорбера, повітряного охолоджувача та кожухотрубного теплообмінника», проведено модернізацію лінії виробництва оксиду етилену, за рахунок зміни конструкції абсорбера. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу масообмінну. Модернізація полягала у виконані корпусу апарата циліндро-конічним.

Технологічна схема отримання оцтової кислоти

1

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу лінії виробництва оксиду етилену, та розроблено такі апарати: абсорбер, повітряний охолоджувач та кожухотрубний теплообмінник. Для цих апаратів надані технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій.

Теплообмінник, складальне креслення

теплообмінник

Виконано тепловий та гідравлічний розрахунок, конструктивний розрахунок (визначено товщину стінки циліндричної обичайки та кришки, розраховано діаметри штуцерів), також було підібрано відповідні опори. У повному обсязі розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів.

Абсорбер, складальне креслення

абсорбер

Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів виготовлення трубної решітки і сконструйовано кондуктор для свердління отворів в ньому.
Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки.

Також, економічно обґрунтувано модернізацію конструкції абсорбера в результаті якого визначено, що економічний ефект від модернізації становить 9191,91 грн/рік.
Графічна частина проекту включає складальні креслення технологічна схема установки – А1, схема автоматичного керування – А1, складальні креслення: абсорбер – А1, кожухотрубний теплообмінник – А1, повітряний холодильник – А1, кондуктор з пневмоприводом – А1, трубна решітра – А3, царга – А1, кришка – А2. До складальних креслень складено специфікації.
За результатами роботи отримано позитивне рішення щодо патенту України на корисну модель № u 2015 05842 МПК (2006.01) F28N 3/28, B01J 19/00. Опубліковано дві тези доповідей на всеукраїнських конференціях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *