Категорії Міжнародна науково-практична конференція

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ

Посилання на матеріали тези.

Застосування техніки псевдозрідження для одержання твердих мінерально-гумінових композитів з рідких систем із заданими властивостями дозволяє сумістити в одному апараті процеси масової кристалізації та грануляції з тепловим ККД > 65%.

Безымянный

Організація гідродинаміки полягає у забезпеченні руху зернистого матеріалу через такі основні зони:

І зона розташована безпосередньо біля газорозподільного пристрою, в якій струменем нагрітого теплоносія частинка набуває мак...

детальніше

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТАКТНОЇ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

Посилання на матеріали тези.

Мембранна дистиляція (МД) – це процес розділення розчинів, що ґрунтується на транспорті пари води через пористу гідрофобну мембрану. Рушійною силою процесу є різниця парціальних тисків розчинника по обидва боки мембрани, що виникає за рахунок різниці температур у каналі мембранного апарата.

Опис масопереносу в мембрані під час мембранної дистиляції (МД), на перший погляд, має бути тривіальною задачею, і потік пари повинен бути пропорційний градієнту тиску пари з обох боків мембрани...

детальніше

ДИСПЕРСІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ПЛАВЛЕННЯ ПОЛІМЕРУ В ДИСКОВОМУ ЕКСТРУДЕРІ

Посилання на матеріали тези.

При екструзії полімерних матеріалів широкого поширення набули черв’ячні екструдери, в яких реалізується пробкова модель плавлення, так звана модель Тадмора.

Але у випадку «голодного» живлення при наявності додаткового дозатора в черв’ячних та дискових екструдерах тверді частинки в дійсності не контактують між собою, а дисперговані в розплавленому матеріалі.

Дисперсійному типу плавлення присвячено дуже мало теоретичних робіт...

детальніше

ЯВИЩА ОСАДЖЕННЯ НА ПОВЕРХНІ МЕМБРАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАРОМЕМБРАННІ ПРОЦЕСИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Експлуатаційна      ефективність        мембранних       систем        очищення обмежується,       в         основному,        забрудненням        мембран.        Зниження продуктивності       мембранних       установок       на       95–97%       визначається поверхневим забрудненням мембран та на 3–5% ущільненням капілярно-пористої    структури.     Однією     з    головних    причин    забруднення    є формування осаду різного типу. Найбільш поширені типи забруднень – мінеральний осад, гідроксид металів, колоїдні плівки органічного і біологічного походження. Причини забруднення мембран визначаються фізико-хімічними та поверхневими властивостями самої мембрани...

детальніше

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ РЕТУРНУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В ПРИСУТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОМІШОК

Посилання на матеріал (.pdf)

Оскільки Україна є аграрною державою, то для нас дуже важливим є підтримування родючості наших грунтів. Як відомо, з часом кількість корисних речовин (добрив) у землі зменшується, що призводить до погіршення якості грунту. Тому вироблення органо мінеральних добрив, які будуть покращувати якість землі є дуже актуальним, оскільки це призведе до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, а отже і покращення економічного стану країни...

детальніше

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ В РОТОРНО-ПЛІВКОВОМУ АПАРАТІ

Посилання на матеріал (.pdf)

Останнім часом широкого поширення в промисловості отримали плівкові апарати з поверхнею та ротором який обертається. Роторні плівкові апарати придатні для здійснення багатьох теплофізичних процесів: випарювання, дистиляції, ректифікації, десорбції, сушки та інших процесів, які широко поширені в хімічній, біохімічній та харчовій промисловості.

При проведенні вказаних процесів роторні плівкові апарати мають ряд істотних переваг перед багатьма апаратами ін...

детальніше

ПРОЦЕС ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ ДІАМЕТРОМ БІЛЬШЕ 560 мм

Посилання на матеріал (.pdf)

Екструзія труб великих діаметрів з поліетилену актуальна для виробництва попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном трубопроводів для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Єдиним виробником труб діаметром до 1200 мм є підприємство “Сервіс ТІП-5” (колишній завод сантехнічних заготовок) м. Київ.

Виробництво труб з полімерних матеріалів припускає утворення відходів, з яких частина вважається повертаними, а частина – безповоротними...

детальніше

ПРОЦЕС ЕКСТРУЗІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ

Посилання на матеріал (.pdf)

На сьогоднішній день у світі зростає потреба у природних енергоресурсах, більшість з яких є вичерпними. В хімічній промисловості полімери відіграють важливу роль, тому останнім часом значна увага приділяється покращенню якості продукції та створенню нових економічних високопродуктивних машин для переробки пластичних мас.

Основа дослідження процесу виготовлення полімерної плівки полягає у максимальному заощадженні сировини та енергії, підвищуючи при цьому якість продукці...

детальніше

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В ПРИСУТНОСТІ КОСТЯНОЇ МУКИ

Посилання на матеріал (.pdf)

Одним із найбагатших ресурсів нашої держави є плодючі ґрунти. Тому Україна, як аграрна держава, велику увагу приділяє розвитку такій галузі сільського господарства як землеробство. Проте з часом родючість ґрунтів значно погіршується. Це пов’язано зі зменшенням корисних речовин у землі та мікроорганізмів, які беруть участь у процесі засвоєння рослиною мікроелементів та багатьох поживних речовин.

У сучасних умов...

детальніше

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗНЕВОДНЕННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Посилання на матеріал (.pdf)

В теперішній час зростаючі потреби в нових високоякісних продуктах і енергозберігаючих процесах, а так само проблеми захисту навколишнього середовища стимулюють дослідження і розробки в області технології та техніки сушіння.

Процес сушіння є одним з найважливіших і досить енергоємних етапів технологічних процесів, який в значній мірі визначає якість продукції, що випускається, та економічні показники виробництва...

детальніше