Між кафедрою МАХНВ та рядом підприємств були заключені договори про проходження переддипломної практики для студентів, що навчаються на бакалаврському та магістерському рівні.