Категорії Спеціалісти

Модернізація накату картоноробної машини з розробкою циліндра накату

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на тему «Модернізація накату картоноробної машини з розробкою циліндра накату»вдосконалено та модернізовано  накаткартоноробної машини у виробництві картону, що призначений для намотування його в рулони та охолодження картонного полотна.

Заправка картонного полотна

Заправка

Наведено опис конструкції накату картоноробної машини і дано порівняння її з показниками аналогів...

детальніше

Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на тему: “Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів” було запропоновано модернізацію зменшення енергозатрат на процес каландрування картонного полотна та покращення якості виготовленої продукції.

Загальний вид каландру

Заг. вид каландру

Об’єм модернізації виявлено на основі порівняння показників роботи різних конструкцій каландрів і запропонований найбільш оптимальний варіант з урахуванням патентної частоти розробки даної конструкції к...

детальніше

Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника

В дипломному проекті на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника», були розроблені: абсорбційна колона для очищення нестабільного бензину від шламів в схемі газофракціювання, конденсатор, та повітряний холодильник для охолодження конденсату нестабільного бензину.

Технологічна схема газофракціювання

Технологічна схема  газофракціонування (А1)

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить опис технологічної схеми установки газофракціювання, технічні хар...

детальніше

Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача», проведено модернізацію установки каталітичного риформінгу, за рахунок вдосконалення конструкції реактору. Проведена модернізація призвела до зростання ефективності роботи за рахунок запобігання утворенню байпасних потоків, рівномірного розподілу газосировинної суміші і перепаду тиску у реакторі. Модернізація полягала в створені перфорованої труби яка установлена по центру корпуса...

детальніше

Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника

В дипломному проекті на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника», були розроблені: абсорбційна колона для очищення нестабільного бензину від шламів в схемі газофракціювання, конденсатор, та повітряний холодильник для охолодження конденсату нестабільного бензину.

Технологічна схема газофракціювання

Технологічна схема  газофракціонування (А1)

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить опис технологічної схеми установки газофракціювання, технічні хар...

детальніше