Категорії Спеціалісти

Установка виробництва ітакової кислоти з розробкою ферментера, вакуумного апарату та центрифуги

У дипломному проекті на тему «Установка виробництва ітакової кислоти з розробкою ферментера, вакуумного апарату та центрифуги» було модернізовано технологічну схему шляхом заміни перемішуючого пристрою ферментера на
розроблену конструкцію турбінної мішалки, що покращило енергоефективність виробництва.

Пристрій для розсвердлювання отворів, складальне креслення

А1_ПриспособаV13

Спроектовано такі апарати: ферментер для отримання розчину ітакової кислоти, вакуумний випарний апарат для збільшення к...

детальніше

Модернізація виробництва поліпропіленових розтрублених труб із розробкою черв’ячного екструдера

У дипломному проекті ОКР «спеціаліст» модернізовано черв’ячний екструдер ЧП 63×30 для виробництва поліпропіленових розтрублених труб.

Модернізація полягає у новій, обгрунтованій розрахунком геометрії черв’яка, що дозволило збільшити продуктивність екструдера, та всієї лінії. Відповідно до нової продуктивності зконструйовано нову формуючу головку та модернізовано
розтрублюючий пристрій...

детальніше

Сушильна частина картоноробної машини

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” розроблено сушильну частину картоноробної машини для виготовлення картону. Проведено модернізацію сушильної частини за рахунок встановлення в першу сушильну групу батарей з інфрачервоними випромінювачами. Таке вдосконалення дозволить зменшити кількість сушильних циліндрів в період прогріву картонного полотна.

Сушильний циліндр складальне креслення

суш цилиндр

Дипломний прое...

детальніше

Модернізація установки газофракціювання з розробкою ректифікаційної колони, холодильника і теплообімнника

Дипломний проект спеціаліста на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою ректифікаційної колони, холодильника і теплообімнника»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – 297 с .: іл. – Викон. М.А. Сорока. – Бібліогр.: с. 150.

Технологічна схема газофракціювання

А1 - Тех.схема

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 38 найменувань. Загальний обсяг записки становить 150 сторінок основного тексту, 59 рисунків, 9 таблиць...

детальніше

Модернізація лінії виробництва оцтової кислоти з розробкою ректифікаційної колони, парогенератора і дефлегматора

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація лінії виробництва оцтової кислоти з розробкою ректифікаційної колони, парогенератора і дефлегматора», проведено модернізацію лінії виробництва оцтової кислоти, за рахунок зміни конструкції ректифікаційної колони. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу масообмінну.

Складальне креслення парогенератора

Парогенератор

В дипломн...

детальніше

Модернізація накату картоноробної машини з розробкою циліндра накату

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на тему «Модернізація накату картоноробної машини з розробкою циліндра накату»вдосконалено та модернізовано  накаткартоноробної машини у виробництві картону, що призначений для намотування його в рулони та охолодження картонного полотна.

Заправка картонного полотна

Заправка

Наведено опис конструкції накату картоноробної машини і дано порівняння її з показниками аналогів...

детальніше

Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на тему: “Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів” було запропоновано модернізацію зменшення енергозатрат на процес каландрування картонного полотна та покращення якості виготовленої продукції.

Загальний вид каландру

Заг. вид каландру

Об’єм модернізації виявлено на основі порівняння показників роботи різних конструкцій каландрів і запропонований найбільш оптимальний варіант з урахуванням патентної частоти розробки даної конструкції к...

детальніше

Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника

В дипломному проекті на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника», були розроблені: абсорбційна колона для очищення нестабільного бензину від шламів в схемі газофракціювання, конденсатор, та повітряний холодильник для охолодження конденсату нестабільного бензину.

Технологічна схема газофракціювання

Технологічна схема  газофракціонування (А1)

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить опис технологічної схеми установки газофракціювання, технічні хар...

детальніше

Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача», проведено модернізацію установки каталітичного риформінгу, за рахунок вдосконалення конструкції реактору. Проведена модернізація призвела до зростання ефективності роботи за рахунок запобігання утворенню байпасних потоків, рівномірного розподілу газосировинної суміші і перепаду тиску у реакторі. Модернізація полягала в створені перфорованої труби яка установлена по центру корпуса...

детальніше

Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника

В дипломному проекті на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника», були розроблені: абсорбційна колона для очищення нестабільного бензину від шламів в схемі газофракціювання, конденсатор, та повітряний холодильник для охолодження конденсату нестабільного бензину.

Технологічна схема газофракціювання

Технологічна схема  газофракціонування (А1)

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить опис технологічної схеми установки газофракціювання, технічні хар...

детальніше