Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

-->

Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання.

Задачі дослідження

  • обґрунтувати фізичну модель утворення мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою;
  • розробити математичні моделі процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • розробити модель для узагальненої оцінки ефективності процесу та для визначення умов проведення енергоефективного процесу при одержанні мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • обґрунтувати методики проведення комплексних експериментальних досліджень та створити експериментальну пілотну установку;
  • розробити метод комплексної оцінки ефективності процесу утворення мінерально-гумінових добрив;
  • перевірити адекватність фізичної моделі гранулоутворення мінерально-гумінових добрив та визначити технологічні умови стійкої кінетики безперервного процесу;
  • перевірити адекватність математичних моделей процесу гранулоутворення мінерально-гумінових добрив;
  • розробити методику та алгоритм розрахунку промислового гранулятора та технологічну схему промислового агрегату для виробництва мінерально-гумінових багатошарових композитних структур із заданими властивостями.

1

 

Наукова новизна

Вперше:

— експериментально встановлені закономірності безперервних процесів гранулоутворення  мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою різного хімічного складу при зневодненні рідких систем в псевдозрідженому шарі та визначено умови стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту;

5

—запропоновано методику комплексної оцінки ефективності процесу гранулоутворення;

—розроблено узагальнену математичну модель утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями з урахуванням стохастичної природи процесу та його кінетичних закономірностей.

 2

Розвинуто:

—фізичну модель безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями при зневодненні рідких гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі;

— математичну модель безперервного процесу гранулоутворення для визначення умов стабілізації дисперсного складу в псевдозрідженому шарі шляхом розрахунку потужності джерела нових центрів грануляції.

3