Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання.

Задачі дослідження

  • обґрунтувати фізичну модель утворення мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою;
  • розробити математичні моделі процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • розробити модель для узагальненої оцінки ефективності процесу та для визначення умов проведення енергоефективного процесу при одержанні мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • обґрунтувати методики проведення комплексних експериментальних досліджень та створити експериментальну пілотну установку;
  • розробити метод комплексної оцінки ефективності процесу утворення мінерально-гумінових добрив;
  • перевірити адекватність фізичної моделі гранулоутворення мінерально-гумінових добрив та визначити технологічні умови стійкої кінетики безперервного процесу;
  • перевірити адекватність математичних моделей процесу гранулоутворення мінерально-гумінових добрив;
  • розробити методику та алгоритм розрахунку промислового гранулятора та технологічну схему промислового агрегату для виробництва мінерально-гумінових багатошарових композитних структур із заданими властивостями.

1

 

Наукова новизна

Вперше:

— експериментально встановлені закономірності безперервних процесів гранулоутворення  мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою різного хімічного складу при зневодненні рідких систем в псевдозрідженому шарі та визначено умови стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту;

5

—запропоновано методику комплексної оцінки ефективності процесу гранулоутворення;

—розроблено узагальнену математичну модель утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями з урахуванням стохастичної природи процесу та його кінетичних закономірностей.

 2

Розвинуто:

—фізичну модель безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями при зневодненні рідких гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі;

— математичну модель безперервного процесу гранулоутворення для визначення умов стабілізації дисперсного складу в псевдозрідженому шарі шляхом розрахунку потужності джерела нових центрів грануляції.

3