Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

 • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

 • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

 • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

 • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

 • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

4

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання.

Задачі дослідження

 • обґрунтувати фізичну модель утворення мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою;
 • розробити математичні моделі процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
 • розробити модель для узагальненої оцінки ефективності процесу та для визначення умов проведення енергоефективного процесу при одержанні мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
 • обґрунтувати методики проведення комплексних експериментальних досліджень та створити експериментальну пілотну установку;
 • розробити метод комплексної оцінки ефективності процесу утворення мінерально-гумінових добрив;
 • перевірити адекватність фізичної моделі гранулоутворення мінерально-гумінових добрив та визначити технологічні умови стійкої кінетики безперервного процесу;
 • перевірити адекватність математичних моделей процесу гранулоутворення мінерально-гумінових добрив;
 • розробити методику та алгоритм розрахунку промислового гранулятора та технологічну схему промислового агрегату для виробництва мінерально-гумінових багатошарових композитних структур із заданими властивостями.

1

 

Наукова новизна

Вперше:

— експериментально встановлені закономірності безперервних процесів гранулоутворення  мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою різного хімічного складу при зневодненні рідких систем в псевдозрідженому шарі та визначено умови стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту;

5

—запропоновано методику комплексної оцінки ефективності процесу гранулоутворення;

—розроблено узагальнену математичну модель утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями з урахуванням стохастичної природи процесу та його кінетичних закономірностей.

 2

Розвинуто:

—фізичну модель безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями при зневодненні рідких гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі;

— математичну модель безперервного процесу гранулоутворення для визначення умов стабілізації дисперсного складу в псевдозрідженому шарі шляхом розрахунку потужності джерела нових центрів грануляції.

3