Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей безперервного ефективного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями та розроблення промислового обладнання.

Задачі дослідження

  • обґрунтувати фізичну модель утворення мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою;
  • розробити математичні моделі процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • розробити модель для узагальненої оцінки ефективності процесу та для визначення умов проведення енергоефективного процесу при одержанні мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями;
  • обґрунтувати методики проведення комплексних експериментальних досліджень та створити експериментальну пілотну установку;
  • розробити метод комплексної оцінки ефективності процесу утворення мінерально-гумінових добрив;
  • перевірити адекватність фізичної моделі гранулоутворення мінерально-гумінових добрив та визначити технологічні умови стійкої кінетики безперервного процесу;
  • перевірити адекватність математичних моделей процесу гранулоутворення мінерально-гумінових добрив;
  • розробити методику та алгоритм розрахунку промислового гранулятора та технологічну схему промислового агрегату для виробництва мінерально-гумінових багатошарових композитних структур із заданими властивостями.

1

 

Наукова новизна

Вперше:

— експериментально встановлені закономірності безперервних процесів гранулоутворення  мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою різного хімічного складу при зневодненні рідких систем в псевдозрідженому шарі та визначено умови стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту;

5

—запропоновано методику комплексної оцінки ефективності процесу гранулоутворення;

—розроблено узагальнену математичну модель утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями з урахуванням стохастичної природи процесу та його кінетичних закономірностей.

 2

Розвинуто:

—фізичну модель безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив із заданими властивостями при зневодненні рідких гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі;

— математичну модель безперервного процесу гранулоутворення для визначення умов стабілізації дисперсного складу в псевдозрідженому шарі шляхом розрахунку потужності джерела нових центрів грануляції.

3