Процес гарячого пресування паперового полотна

Мета роботи: Визначення кінетичних закономірностей та основних параметрів процесу гарячого пресування і розробка на їх основі алгоритму розрахунку промислового гарячого преса.

Задачі дослідження:

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі:

 • розробити фізичну модель процесу гарячого пресування;
 • розробити математичну модель нагрівання верхнього пресового вала;
 • розробити математичну модель процесу гарячого пресування паперового полотна;
 • виконати числовий розв’язок математичних моделей;
 • розробити методику досліджень;
 • створити експериментальну установку;
 • провести експериментальне дослідження процесу гарячого пресування паперового полотна;
 • дослідити кінетику процесу гарячого пресування;
 • перевірити адекватність розроблених математичних моделей;
 • провести узагальнення отриманих результатів;
 • розробити алгоритм розрахунку промислового гарячого преса.

1

В процесі виробництва паперу основні обсяги теплової енергії витрачаються на сушіння паперу, сухість якого на існуючих вітчизняних папероробних машинах, після пресової частини, становить 35 – 40 %.

При цьому 55 – 60 % води висушується, в результаті чого паперове виробництво займає друге місце по питомим енерговитратам після металургійної промисловості. На висушування води витрачаються великі об’єми теплової енергії.

2

Суттєво зменшити витрати теплової енергії, на сушильній частині папероробної машини, можна збільшенням сухості паперового полотна, перед сушильною частиною, методом гарячого пресування. Відомо, що в процесі пресування нагрітими валами можна отримати сухість до 70 %, але в літературних джерелах практично відсутні дані для створення методів розрахунку промислових гарячих пресів.

Тому робота з дослідження кінетики гарячого пресування та розробки на її основі алгоритму розрахунку гарячих пресів актуальна.