МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ТЕПЛООБМІННИКА СХЕМИ СІРКОКИСЛОТНОГО АЛКІЛЮВАННЯ

Посилання на матеріал (.pdf)

В сучасних умовах розвитку промисловості все більш  постає потреба у високоякісному паливі, що в свою чергу тягне за собою необхідність у впровадженні нових або модернізації вже існуючих технологій у нафтопереробній сфері. Для отримання високоякісного палива (бензину) і підвищення октанового числа відбувається за допомогою ректифікації (перегонки) та відбору фракцій нафти в схемі сірокислотного алкілювання . Алкілювання значною мірою визначаються фізичними факторами, так як лімітуючої стадією процесу є швидкість транспортування реагуючих речовин до поверхні розділу фаз, де протікають основні хімічні реакції.  Теплообмінний апарат — пристрій для перенесення теплоти від одного теплоносія до другого або від теплоносія до поверхні тіла, що його нагрівають.

23

Недоліком теплообмінника є нераціональне розміщення теплообмінних труб, що призводить до недостатньої ефективності його роботи через, що порушує гідродинаміку потоку і погіршує умови тепловіддачі в ньому.

В основу модернізації покладено завдання вдосконалення ефективності роботи теплообмінника, за допомогою встановлення теплообмінних труб, які мають різний діаметр, причому ближчі до центру трубочки мають більший діаметр, а далі менший. Відповідно, підвищує швидкість проходження сировини. Теплообмінник, який містить корпус, штуцери, а також дві трубні решітки із закріпленим в них теплообмінними трубами, який відрізняється тим, що встановленні теплообмінні труби, які мають різний діаметр, причому ближчі до центру трубочки мають більший діаметр, а далі менший.