Сачок Роман Володимирович

Старший викладач.

На кафедрі з 2001 р.

Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

Інформатика,

Числові методи аналізу,

Комп’ютерне моделювання обладнання хімічних виробництв

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання процесу ,грануляції у псевдозрідженому шарі гуміново-мінеральних добрив.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив”

Автор 30 публікацій,  6 методичних вказівок, 1 навчального посібника і монографії.

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/srv30