Оприлюднено програму комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму магістра за спеціальністю 133 Галузуве машинобудування

Мета програми комплексного фахового випробування для вступу на другий та третій (магістерський) рівні підготовки за освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» полягає у визначенні у вступників здатності до подальшого навчання за фахом.

Завантажити програму можна тут

Задача програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» – донести до відома вступника комплекс питань, винесених на іспит, форму його проведення і критерії оцінювання.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» має наступну структуру:

Вступ;

Основний виклад;

Прикінцеві положення;

  • Список літератури;
  • Перелік розробників програми.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» вміщує навчальний матеріал з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» за трьома розділами (теплові, механічні і гідромеханічні процеси), які представлені у екзаменаційних білетах. Для фахового вступного випробування на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» передбачено 30 екзаменаційних білетів. Екзаменаційний білет складається з 3-х теоретичних питань за кожним з трьох розділів (теплові, механічні і гідромеханічні процеси) дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі».