Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація установки каталітичного риформінгу з розробкою реактора, рекупераційного теплообмінника та повітряного охолоджувача», проведено модернізацію установки каталітичного риформінгу, за рахунок вдосконалення конструкції реактору. Проведена модернізація призвела до зростання ефективності роботи за рахунок запобігання утворенню байпасних потоків, рівномірного розподілу газосировинної суміші і перепаду тиску у реакторі. Модернізація полягала в створені перфорованої труби яка установлена по центру корпуса.

Технологічна схема каталітичного риформінгу

тех схема

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу каталітичного риформінгу, та розроблено такі апарати: реактор, рекупераційний теплообмінник та повітряний охолоджувач. Для цих апаратів надані технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Виконано конструктивний та параметричний розрахунок,
також було підібрано відповідні опори. Розрахунки на міцність виконані згідно діючих державних та галузевих стандартів. Розроблено комп’ютерну програму для розрахунку товщини стінки циліндричної обичайки.

Реактор, складальне креслення

А0 Реактор(2,0)

У повному обсязі розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів.

Рекупераційний теплообмінник, складальне креслення

А1 ТО

Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів виготовлення фланця і сконструйовано кондуктор для свердління отворів в ньому.

Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки.

Схема автоматизації установки риформінгу

Копия схема автоматизации

Також, економічно обґрунтувано модернізацію реактору в результаті якого визначено, що економічний ефект від модернізації становить 328821 грн/рік.

Кришка

деталь+

Графічна частина проекту включає складальні креслення: технологічна схема установки – А1, схема автоматичного керування – А1, складальні креслення: реактор каталітичного риформінгу – А0, рекупераційного теплообмінника – А1, повітряний охолоджувач – А1, кондуктор з пневмоприводом – А1, фланець – А3, ілюстрація технічної ідеї патенту – А3.

До складальних креслень складено специфікації. Креслення та специфікації виконані за допомогою програми «KOMPAS-3D V15», та відповідають вимогам ЄСКД.

За результатами роботи отримано деклараційний патент України UA 99158 U. МПК (2015.01) B01J 8/00 на корисну модель. Опубліковано дві тези доповідей на XVI и XVII всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *