Модернізація установки газофракціювання з розробкою ректифікаційної колони, холодильника і теплообімнника

Дипломний проект спеціаліста на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою ректифікаційної колони, холодильника і теплообімнника»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – 297 с .: іл. – Викон. М.А. Сорока. – Бібліогр.: с. 150.

Технологічна схема газофракціювання

А1 - Тех.схема

 

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 38 найменувань. Загальний обсяг записки становить 150 сторінок основного тексту, 59 рисунків, 9 таблиць.

Теплообмінник, складальне креслення

Конденсатор

Мета проекту – проектування ректифікаційної колони, холодильника та теплообмінник для установки газофракціювання.

Записка містить опис технологічного процесу, вибір типів ректифікаційної колони, холодильника і теплообмінника та їх місце в технологічній схемі, технічну характеристику апаратів, обґрунтування вибору конструкцій апаратів, що проектуються і принцип дії їх основних складальних одиниць та деталей, порівняння основних показників розробленої конструкції ректифікаційної колони, холодильника та теплообмінника з аналогами, патентне дослідження конструкцій апаратів. Наведено заходи, щодо охорони праці, рекомендації з монтажу та експлуатації.

Царга, складальне креслення

Царга

 

Проведено модернізацію установки та визначено очікувані техніко-економічні показники від впровадження модернізації. В результаті проведеної модернізації зменшилась ціна на поточні витрати та зменшилось споживання газу. Зазначена
модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво.

Ректифікаційна колона, складальне креслення

Колона вар 2

 

Також визначено рівень стандартизації та уніфікації. Розроблено автоматичну схему керуванням процесом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *