Модернізація установки виробництва алкилбензину з розробкою алкилатора, конденсатора та центрифуги

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему Модернізаціяустановки виробництва алкилбензину з розробкою алкилатора, конденсатора та центрифуги» виконано модернізацію конденсатора та розроблено алкилатор і центрифугу.

Реактор сірководневого алкілювання

Reaktor

Обґрунтовано вибір та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій, а саме: параметричний розрахунок алкилатора, розрахунок валу мішалки на вібростійкість і жорсткість, параметричний розрахунок конденсатора, розрахунок штуцерів, розрахунок розміщень труб в трубній решетці, розрахунок гідравлічого опору конденсатора, розрахунок товщини циліндричної обичайки, розрахунок товщини трубної решітки, розрахунок укріплення, параметричний розрахунок центрифуги, розрахунок ротора центрифуги. Обґрунтовано модернізацію установки, та оцінено її ефективність; проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі установки, вказано заходи щодо їх ліквідації; складено і обґрунтовано схему автоматизованого керування установкою; розроблено технологію виготовлення трубної решітки та пристрій для свердління отворів.

Технологічна схема виробництва алкілбензину

Skhema

Графічна частина проекту складається з одного кресленя формату А0, шести креслень формату А1, двох кресленнь формату А3 що містять: технологічну схему установки виробництва алкилбензину; схему автоматизації установки виробництва алкилбензину; складальне креслення алкилатора;
складальне креслення конденсатора; складальне креслення центрифуги; креслення ротора; складальне креслення кондуктора; креслення трубної рещітки. До кожного складального креслення складені специфікації. Розраховано економічний ефект модернізації, який склав 2457,2 грн на рік.

Сепаратор

separator(2)

За результатами роботи одержано заявку на деклараційний патент України на корисну модель теплообмінник та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських конференціях. Суть патенту полягає в тому, що ми встановлюємо труби з різними діаметрами. Це дає нам можливість вирівняти профіль швидкостей на вході в теплообмінник, що призводить до збільшення інтенсивності тепломасообміну.

Конденсатор, складальне креслення

Конденсатор(А1)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *