Модернізація лінії виробництва лимонної кислоти з розробкою теплообмінника, кристалізатора та сушарки

У дипломному проекті на тему «Модернізація лінії виробництва лимонної кислоти з розробкою теплообмінника, кристалізатора та сушарки» проведено модернізацію теплообмінника, суть якої полягає тому, що поперечну перегородку виконано у вигляді круглого диска для повного перекриття порожнини корпуса, при цьому штуцери для підведення й відведення теплоносія міжтрубного простору встановлено на корпусі в місці кожного ходу міжтрубного простору.

Сушарка барабанна, складальне креслення

Сборка(нове кресл)2

Проведена модернізація забезпечила можливість одночасного оброблення декількох потоків теплоносіїв міжтрубного простору, що розширило технологічні можливості теплообмінника.

Технологічна схема виробництва лимонної кислоти

sxema

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу виробництва лимонної кислоти, та розроблено такі апарати: теплообмінник, кристалізатор та сушарку. Для цих апаратів надано технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність
конструкцій. Виконано тепловий та гідравлічний розрахунок, конструктивний розрахунок (визначено товщину стінки багатошарової циліндричної обичайки та еліптичного днища, розраховано діаметри штуцерів) ), також було підібрано відповідні опори. Розрахунки на міцність виконані згідно діючих державних та галузевих стандартів.

Теплообмінник кожухотрубний і камера розвантажувальна, складальне креслення

Камера разгрузМОЙ ТО Петрик

Розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів. Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації теплообмінника. Оцінено рівень стандартизації та уніфікації розроблюваних апаратів, проведено розробку технологічного процесу виготовлення деталі (кільця) та схеми автоматичного керування технологічним процесом установки.

Кристалізатор, складальне креслення

чертеж1

Внаслідок модернізації ми отримали значне підвищення річної продуктивності та покращення якості продукції зі зміною ціни, що дало економічний ефект у розмірі 18240,6 грн. на рік.
Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів виготовлення кільця і сконструйовано кондуктор для свердління отворів в ньому.
Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки.
Графічна частина проекту включає складальні креслення технологічна схема установки – А1, схема автоматичного керування – А1, складальні креслення: теплообмінник – А1, трубчатка – А1, плита трубна – А2, кристалізатор – А1, сушарка – А1, камера розвантажувальна – А1, пристрій для
розсвердлювання отворів – А1, кільце – А3, плакат – А3.
До складальних креслень складено специфікації. Креслення та специфікації виконані за допомогою програми «KOMPAS-3D V15», та відповідають вимогам ЄСКД.
За результатами роботи подано заявку на одержання патенту України № u2014 10815 на корисну модель та отримано позитивне рішення щодо патенту України на корисну модель UA 97367 МПК (2015.01) F28D 7/00 F28F 1/00. Опубліковано дві тези доповідей на XV, XVI всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *