Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на тему: “Модернізація каландра машинного з розробкою ефективної компоновки валів” було запропоновано модернізацію зменшення енергозатрат на процес каландрування картонного полотна та покращення якості виготовленої продукції.

Загальний вид каландру

Заг. вид каландру

Об’єм модернізації виявлено на основі порівняння показників роботи різних конструкцій каландрів і запропонований найбільш оптимальний варіант з урахуванням патентної частоти розробки даної конструкції каландра машинного.

Креслення приводного валу

Креслення приводного вала

Виконано основні конструктивні розрахунки, в результаті яких підтверджено надійність та працездатність конструкції каландра машинного та його конструктивних елементів, а саме: вала з регульованим прогином, привідного вала, механізму піднімання і притискання валів, шабера та станини.

Креслення плаваючого валу каландру

Креслення плаваючого вала

Надано рекомендації з монтажу та експлуатації, визначено техніко-економічні показники та рівень стандартизації та уніфікації машинного каландра. Розроблено та розраховано технологічний процес виготовлення кришки та розроблено систему автоматизації процесу каландрування картонного полотна. Розрахований економічний ефект від впровадження даної розробки у виробництво.

Прижим каландру

Прижим

Графічна частина проекту складається з 8 креслень еквівалентних 9,5 листам формату А1, серед яких: складальні креслення машинного каландра картоноробної машини, вала з регульованим прогином, вала приводного, прижиму валів діафрагмового, шабер нижнього валу, креслення кришки, складальне креслення портального кондуктора та схема автоматизації каландра машинного картоноробної машини. До кожного складального креслення складені специфікації.

Подано заявку і отримано позитивне рішення на патент України на корисну модель № u2015 11140 «Каландр машинний » та опубліковано 2 тези доповідей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *