ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

КАФЕДРА МАШИН ТА АПАРАТІВ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” проводить дні відкритих дверей

Спеціалізації:

  1. Комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.
  2. Комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва.

вул. Політехнічна 39 (корпус 19, кімната 205/2), з 10:30 до 14:00,

Контакти:

В програмі: правила прийому до КПІ (5 хвилин); мастер клас роботи у комп’ютерних системах SolidWorks, КОМПАС (20 хвилин моделювання циклону, ежекторного насосу та теплообмінника); екскурсія по науковим лабораторіям (15 хвилин), навчальні плани, зразок додатку до диплому (5 хвилин); спілкування з студентами (10 хвилин); зразки дипломних проектів та магістерських дисертацій (10 хвилин). Загалом 55 хвилин.


Графік проведення днів відкритих дверей:

21/10/2017 – Субота
03/03/2018 – Субота
31/10/2017 – Субота
17/03/2018 – Субота
07/04/2018 – Субота
18/11/2017 – Субота
21/04/2018 – Субота
02/12/2017 – Субота
05/05/2018 – Субота
16/12/2017 – Субота
19/05/2018 – Субота
20/01/2018 – Субота
02/06/2018 – Субота
03/02/2018 – Субота
16/06/2018 – Субота
17/02/2018 – Субота