Ініціативна тема “Процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання”

Метою НДР на тему «Процес сушіння паперу із використанням
енергії випромінювання»  є дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння паперу із використанням інфрачервоного випромінювання.

Схема лабораторної установки

Призначенням цього дослідження є розроблення високоефективного процесу сушіння паперу зі зменшенням енергозатрат та  забруднення навколишнього середовища.

Наукова цінність роботи полягає у обґрунтуванні фізичної та математичної моделей процесу сушіння паперу для гофрування (флютингу) із застосуванням енергії випромінювання, а також розроблення енергоефективного, більш екологічно безпечного способу сушіння паперу для гофрування (флютингу) та відповідного обладнання.

За результатами теоретично-експериментальних досліджень планується розробити системний підхід до фізичного і математичного моделювання процесів сушіння паперу для гофрування із застосуванням енергії випромінювання, а також визначити технологічний режим процесу сушіння паперу із застосуванням енергії випромінювання.