Індивідуальний план роботи магістра Воробей Наталії Григорівни на тему “Ресурсо – енергоощадний процес виробництва полімерних труб”

Спеціальність 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

Спеціалізація “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

Посилання на файл (.pdf)

Магістрант:  Воробей Наталія Григорівна

Група ЛН – 41м

Термін підготовки: 01.09.2014 – 01.06.2016

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ),
канд. техн. наук  Швед Микола Петрович

Тема магістерської дисертації: “Ресурсо – енергоощадний процес виробництва полімерних труб“

 

 

 

 

 

Київ 2014