ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Куріньовського Олександра Володимировича НА ТЕМУ “Закономірності утворення органо-мінерально-гумінових добрив”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Куріньовського Олександра Володимировича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: професор, завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ), доктор техн. наук Корнієнко Я. М.

Тема магістерської дисертації: “Закономірності утворення органо-мінерально-гумінових добрив“