ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРА ЛЯЛЬКИ МИКИТИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ТЕМУ “Процес відновлення функціональних характеристик рулонованих мембран для систем водоочищення”

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Ляльки Микити Олександровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, доктор технічних наук Корнієнко Я. М.

Тема магістерської дисертації: “Процес відновлення функціональних характеристик рулонованих мембран для систем водоочищення“