ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Турка Сергія Олександровича НА ТЕМУ “Процес гранулоутворення органо-мінеральних добрив модифікованих соняшниковою золою”

Індивідуальний план магістра

студента VI курсу, групи ЛН- 5

Турка Сергія Олександровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, доктор техн. наук, професор  Корнієнко Я.М.

Тема магістерської дисертації: “Процес гранулоутворення органо-мінеральних добрив модифікованих соняшниковою золою“