ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Вислогузової Яни Михайлівни НА ТЕМУ “Процес кристалізації нітрату амонію у присутності сульфату амонія, гуматів та лугу калія”

Індивідуальний план магістра

студента VI курсу, групи ЛН- 5

Вислогузової Яни Михайлівни

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Степанюк А.Р.

Тема магістерської дисертації: “Процес кристалізації нітрату амонію у присутності сульфату амонія,
гуматів та лугу калія“