ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Бояркіна Олександра Олександровича НА ТЕМУ “Процес віброекструзії фібробетонних шахтних затяжок”

Індивідуальний план магістра

студента VI курсу, групи ЛН- 5

Бояркіна Олександра Олександровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Швед М.П.

Тема магістерської дисертації: “Процес віброекструзії фібробетонних шахтних затяжок“