ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Колобашкіна Леона Віталійовича НА ТЕМУ “Процес перетворення енергії у потоках рідини в роторно-пульсаційному апараті”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу”

спеціалізацією “Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно – паперового виробництва”

студента VI курсу, групи ЛБ- 5

Колобашкіна Леона Віталійовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ), канд. техн. наук  Семінський О.О.

Тема магістерської дисертації: “Процес перетворення енергії у потоках рідини в роторно-пульсаційному апараті“