ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Федорука Андрія Володимировича НА ТЕМУ “Процес пульсаційного розмелювання волокнистих матеріалів”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу”

спеціалізацією “Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно – паперового виробництва”

студента VI курсу, групи ЛБ- 4

Федорука Андрія Володимировича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Семінський О.О.

Тема магістерської дисертації: “Процес пульсаційного розмелювання волокнистих матеріалів“