ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Олексієвця Василя Федоровича НА ТЕМУ “Процес екструзії труб великого діаметра”

Індивідуальний план магістра

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Олексієвця Василя Федоровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: Старший викладач кафедри машин та апаратів хімічних і нафто­перероб­них виробництв (МАХНВ), канд. техн. наук  Двойнос Я. Г.

Тема магістерської дисертації: “Процес екструзії труб великого діаметра“