ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Кушніра Олександра Сергійовича на тему магістерської дисертації: “Процес кристалізації сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів”

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

студента V курсу групи ЛН- 5

Кушніра Олександра Сергійовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник:  доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ),  канд. техн. наук  Степанюк А.Р.

Тема магістерської дисертації: “Процес кристалізації сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів “