Як студенту оформити соціальну стипендію?

Ⅰ. Кому і як призначається соціальна стипендія Право на соціальні стипендії мають студенти, які навчаються за державним замовленням, не отримують академічних стипендій та не перебувають в академічній відпустці, а саме: 1.1 Студенти-сироти Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. До заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;свідоцтв про смерть батьків. 1.2 Студенти, які постраждали внаслідок ЧАЕС Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. До заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Увага! Посвідчення Ⅰ категорії старого зразка дає право на пільгу по 31.12.2020.1.3 Студенти шахтаріШахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”. До заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи.1.4 Студенти-діти шахтарівособи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”. До заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі);атестату про повну загальну середню освіту;довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3426); довідки медико-соціальної експертизи;свідоцтва про смерть батька (матері). У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту І, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи. 1.5 Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій та їх діти До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій; або: довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (зразок довідки знаходиться в деканаті факультету/інституту).1.6 Студенти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО або ООСДо заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); свідоцтва про смерть батька (матері); документу, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим); довідки медико-соціальної експертизи. 1.7 Студенти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); свідоцтва про смерть батька (матері); копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни. 1.8 Студенти – внутрішньо переміщені особи До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 1.9 Студенти з інвалідністю До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи. 1.10 Студенти із малозабезпечених сімей До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 1.11 Студенти з інвалідністю внаслідок війни та діти осіб з інвалідністю внаслідок війни До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; свідоцтва про народження дитини;довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка; довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни. 1.12 Студенти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення До заяви додаються копії таких документів:паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання;свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); довідки про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення.

Ⅱ. Розмір стипендії Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:студентам, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1180 гривень;студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2360 гривень.

Ⅲ. Кому виплачується одночасно дві стипендії Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія у разі їх успішного навчання. Інші категорії студентів при набутті права на академічну стипендію мають написати заяву про вибір стипендії.

Ⅳ. Куди звертатися для оформлення соціальної стипендії Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до відповідальної особи за призначення соціальних стипендій на факультеті/інституті.